Direct naar de content

Bewonersinitiatieven weer van start en impuls voor zelfbeheer

Centraal Leefbaarheidsbudget 2022

Bewonersgroepen en individuele bewoners krijgen jaarlijks de gelegenheid om sociale en fysieke leefbaarheid initiatieven in te dienen voor het centraal leefbaarheidsbudget. Het college van B&W heeft alle binnengekomen initiatieven voor 2022 beoordeeld en €111.926,- toegekend voor verschillende bewonersinitiatieven en een eenmalige bijdrage voor het project Zelfbeheer van €25.000,- beschikbaar gesteld. 

Bewonersgroepen en individuele bewoners konden tot 1 januari 2022 aanvragen doen voor het centraal leefbaarheidsbudget. Sociale initiatieven kunnen het hele jaar door ingediend worden. In totaal zijn er 27 aanvragen voor fysieke initiatieven ingediend. Wethouder Maarten van Dijk van Gebiedsgericht Werken: “Ik ben ontzettend blij dat er dit jaar 27 fysieke initiatieven zijn ingediend door bewoners.  De toegekende initiatieven worden dit jaar allemaal uitgevoerd met behulp van de bewoners en bewonersgroepen. Helaas zien we dat de sociale initiatieven dit jaar nog niet storm lopen, maar dat heeft natuurlijk ook te maken met de coronapandemie. Nu de maatregelen zijn versoepeld hopen wij dat deze sociale initiatieven ook weer meer tot stand komen”.

De bewonersinitiatieven en eenmalige bijdrage project zelfbeheer
Er zijn diverse initiatieven ingediend, zoals bijvoorbeeld nestkasten voor de biodiversiteit, een volleybalnet, speelaanleidingen, een pluktuin, aanpassingen skatebaan en het opknappen van jongerenontmoetingsplekken. Alle aanvragen zijn beoordeeld op realiteit en haalbaarheid. Daarnaast komen er via het Centraal Leefbaarheidbufget veel aanvragen van bewoners voor vergroening van de buitenruimte en zelfbeheer initiatieven binnen. Dit jaar wordt het project Zelfbeheer opgestart om aanvragen voor zelfbeheer in de openbare ruimte beter vorm te vormgeven. Er gaat daarom €25.000,- vanuit het Centraal Leefbaarheidsbudget naar het project Zelfbeheer. 

Nieuwe ideeën indienen
Sociale initiatieven voor 2022 kunnen nog worden ingediend. Voor leefbaarheidsinitiatieven is het budget voor 2022 bijna op, maar het is nu al tijd om na te denken over aanvragen voor 2023. Nieuwe ideeën om de woonomgeving te verbeteren op het gebied van zwerfvuil, biodiversiteit, groen, straatmeubilair of sport zijn altijd welkom en wij kijken graag met u mee hoe we dit in 2023 kunnen gaan realiseren. Heeft u voor dit jaar nog een goed idee? Kijk dan voor meer informatie op https://stichtsevecht.nl/onderwerp/5890/idee-voor-mijn-wijk

Mocht u naar aanleiding van dit persbericht vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Nathalie van Dijk tel. (0346) 25 42 44, 06 – 580 76 270 of mail naar persvragen@stichtsevecht.nl.