Direct naar de content

Bijzondere jaarwisseling verloopt relatief rustig

In Stichtse Vecht zijn oudejaarsdag en nieuwjaarsnacht over het algemeen rustig en beheersbaar verlopen. Dat blijkt uit de voorlopige rapportages van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) en de politie (van 31 december 18.00 uur tot 1 januari 07.00 uur). Er waren in de gemeente een paar incidenten.

Burgemeester Ap Reinders constateert dat de gedegen voorbereiding op de jaarwisseling zijn vruchten heeft afgeworpen: “We hebben ons de achterliggende weken goed voorbereid op deze bijzondere jaarwisseling, als gevolg van de coronamaatregelen en het vuurwerkverbod. Dankzij de goede samenwerking tussen de gemeente, de politie, de VRU en ook het jongerenwerk is de jaarwisseling in onze dorpen en wijken beheersbaar en relatief rustig verlopen.”

Ook inwoners hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan het beheersbare verloop van de jaarwisseling door (dreigende) overlast tijdig te melden en – al dan niet georganiseerd via bijvoorbeeld WhatsApp-groepen en buurtsignaleringsteams – alert te zijn. Burgemeester Ap Reinders: “ We konden allemaal weer op elkaar rekenen en voelden ons ook verantwoordelijk voor de eigen woon- en leefomgeving. Daar ben ik erg blij mee en heb ik veel waardering voor.”

Incidenten jaarwisseling
In de loop van oudejaarsdag is er een caravan uitgebrand in Kockengen. Later op de avond heeft de brandweer moeten uitrukken voor een brand van 2 auto’s in Maarssenbroek (Reigerskamp). Ook is er vuurwerk gegooid naar een woning in Bloemstede in Maarssenbroek. Daarnaast is er een autobrand in Kamelenspoor in Maarssenbroek geweest. Deze is niet als gevolg van vuurwerk of brandstichting veroorzaakt, maar door een technisch mankement aan de auto. De politie heeft aangegeven dat er verder geen bijzonderheden waren tijdens de jaarwisseling.

Vuurwerk
Ondanks het verbod is er op verschillende plekken in de gemeente toch verboden vuurwerk afgestoken. Met name in Breukelen en Maarssenbroek leidde dit tot harde knallen en geluidsoverlast. Mede door het ontbreken van vuurwerkletsel lijkt het doel van het vuurwerkverbod, namelijk het ontlasten van de zorg, wel te zijn gerealiseerd. Burgemeester Reinders: “Ieder incident is er vanzelfsprekend één te veel. Maar de meeste inwoners hebben gehoor gegeven aan de maatregelen rond vuurwerk en vierden in lijn met de geldende coronamaatregelen de jaarwisseling thuis in kleine kring. Zij hebben met elkaar gezorgd voor een goed begin van 2021. Mijn dank daarvoor.”

Inventarisatie schade
De komende dagen inventariseert de gemeente de schade aan eigendommen zoals afvalbakken, containers en speelvoorzieningen. Inwoners kunnen ook zelf schade melden bij de gemeente. De herstelwerkzaamheden worden direct in gang gezet en waar mogelijk wordt de schade op de daders (of hun ouders) verhaald.