Direct naar de content

Campagne Vrijwilligersprijs Stichtse Vecht 2019 van start

Vrijwilligerswerk is onmisbaar voor het sociale leven in de wijken en kernen van onze gemeente. Om dit werk te waarderen en vrijwilligers in het zonnetje te zetten, organiseert gemeente Stichtse Vecht samen met Gilde Stichtse Vecht en de Vrijwilligerscentrale Stichtse Vecht elk jaar de Vrijwilligersprijs. Inmiddels heeft het Gilde de oproep om te nomineren verstuurd naar de vele vrijwilligersorganisaties in onze gemeente.

Wethouder Hetty Veneklaas: “Vrijwilligers maken het leven van heel veel mensen echt leuker. Zij zetten zich belangeloos in voor de sport- of muziekvereniging, doen boodschappen voor de buren, organiseren activiteiten in de buurt of helpen mee in de zorg. Verspreid over de twaalf kernen van Stichtse Vecht zijn veel inwoners op deze manier actief. Gewoon uit betrokkenheid en saamhorigheidsgevoel. Zij leveren een onmisbare bijdrage aan onze samenleving en aan de leefbaarheid in de wijken”.

Om in aanmerking te komen voor de Vrijwilligersprijs moet de vrijwilliger (jong of oud) of de vrijwilligersgroep een bijzondere prestatie hebben geleverd of een lange staat van dienst hebben. De enige jaren geleden gewijzigde opzet, waarbij ook vrijwilligersgroepen en -organisaties in aanmerking komen voor de prijs, is een groot succes gebleken.

Hetty Veneklaas roept nadrukkelijk op om jonge mensen te nomineren:”Uit landelijke cijfers blijkt dat de helft van de 15 tot 25 jarigen vrijwilligerswerk doet. Dat vind ik een geweldig aantal! Alleen noemen jonge mensen zichzelf vaak geen vrijwilliger. Als je als 16-jarige de F’jes traint, dan noem je jezelf trainer/coach, en komt het niet in je op dat je een vrijwilliger bent. Maar ook die komen in aanmerking voor deze prijs! Nomineren dus! Eind augustus gaan we met leuke publiciteitsacties nominaties van jonge vrijwilligers ophalen!”

Alle maatschappelijke organisaties en inwoners van gemeente Stichtse Vecht kunnen vrijwilligers of groepen vrijwilligers voordragen. De uiterste datum hiervoor is 25 september a.s. Een breed samengestelde en onafhankelijke jury beoordeelt de voordrachten en kent de Vrijwilligersprijzen toe. De bekendmaking en prijsuitreiking vinden plaats op 22 november a.s. tijdens het door de Vrijwilligerscentrale georganiseerde Vrijwilligersfeest.

Meer informatie en formulieren om een voordracht te doen zijn te vinden op de website van Gilde Stichtse Vecht.


Noot voor de redactie:

Mocht u naar aanleiding van dit persbericht vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Marga Buiter, tel. (0346) 25 42 67. Of mail naar persvragen@stichtsevecht.nl