Direct naar de content

Controle kluisjes op middelbare scholen in Stichtse Vecht

De afgelopen twee weken zijn bij diverse middelbare scholen kluiscontroles uitgevoerd. De controles vonden plaats bij het Niftarlake College en de Rientjes Mavo in Maarssenbroek en in Breukelen bij het Broeckland College en Broklede Regionale Scholengemeenschap. Tijdens de controles zijn kluisjes van leerlingen doorzocht op de aanwezigheid van vuurwerk en drugs of andere verboden spullen zoals steekwapens.

De kluisjes zijn door speurhonden gecontroleerd op vuurwerk en drugs. Daarna zijn ze steekproefsgewijs gecontroleerd door de conciërges en directieleden van de scholen. De controles vonden plaats in aanwezigheid van de politie en handhavers. Zij waren erbij om vragen te beantwoorden of om verdere actie te ondernemen indien er iets strafbaars zou zijn aangetroffen. Dit soort controles zullen in de toekomst vaker plaats vinden.

Bij één van de controles is een oefenvlindermes aangetroffen in een kluisje. De directeur van de school heeft een goed gesprek met de leerling gevoerd. In dat gesprek is aangegeven dat, hoewel niet illegaal, het niet de bedoeling is om zoiets mee naar school te nemen. Verder is er bij de controles niets aangetroffen dat ontoelaatbaar of strafbaar is.

Veiligheidsbeleid

De kluiscontroles zijn onderdeel van het veiligheidsbeleid van de middelbare scholen in Stichtse Vecht. De gemeente juicht deze controles van de scholen toe en ondersteunt deze dan ook organisatorisch en uitvoerend.

Burgemeester Ap Reinders: ‘Ik ben erg blij dat de kluisjescontroles goed zijn verlopen en er weinig noemenswaardigs is aangetroffen. Dit soort controles laat zien dat onze middelbare scholen samen met politie en gemeente veiligheid op en rond school uiterst serieus nemen. En dat vind ik belangrijk.’

Preventieve aanpak

De gemeente zet de komende jaren extra in op een preventieve aanpak van drugsgebruik en -criminaliteit onder jongeren. In deze aanpak wordt nadrukkelijk de samenwerking gezocht met jongeren, ouders en scholen. Dit bovenop de al bestaande samenwerkingsverbanden met politie, handhaving en HALT.

Afbeeldingen

Mocht u naar aanleiding van dit persbericht vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Judith Wildbret via 06 58 07 61 95 en persvragen@stichtsevecht.nl.