Direct naar de content

Experiment met verruiming terrasmogelijkheden

Komend jaar vindt er in Stichtse Vecht een pilot plaats met verruimde terrasmogelijkheden. Tussen 1 april en 1 oktober 2020 experimenteert de gemeente met versoepelde regelgeving, blurring en het beschikbaar stellen van openbare ruimte voor terrassen. Het terrassenexperiment is bedoeld om in de praktijk uit te proberen hoe, wanneer en waar het openen van een terras gemakkelijker te maken is.

Aan dit experiment kunnen twee groepen ondernemers deelnemen: horecaondernemers die al een DHW- en horeca-exploitatievergunning zonder terras hebben en ondernemers met een andere hoofdactiviteit, die ondersteunende horeca hebben, zoals een winkel, museum of bibliotheek met een “koffiehoek”. Beide groepen kunnen -onder voorwaarden- een tijdelijke terrasvergunning aanvragen in afwijking van het bestemmingsplan voor de duur van het experiment.

Aanvragen tijdelijke terrasvergunning
Ondernemers die willen deelnemen aan dit experiment kunnen op de gemeentelijke website vanaf 15 februari de randvoorwaarden bekijken en vanaf dan een aanvraag indienen tot uiterlijk 8 maart 2020 door het invullen van het aanvraagformulier op de website.

Informatieavonden
Voor ondernemers, omwonenden en andere belanghebbenden organiseert de gemeente een tweetal informatieavonden:
– Maandag 10 februari van 19.30 – 21.00u in de Open Hof in Maarssen-Dorp (Kerkweg 60)
– Donderdag 13 februari van 19.30 – 21.00u in gemeentehuis Boom & Bosch in Breukelen (Markt 13)

Participatieve evaluatie
Na afloop van het experiment zal er in oktober 2020 een evaluatie worden gehouden met de deelnemers aan het experiment, met de omwonenden en onder de bezoekers van de terrassen.

Door de pilot met alle betrokkenen te evalueren, levert het experiment belangrijke input op voor het nieuw op te stellen Horeca uitvoeringsbeleid en het op te stellen Omgevingsplan.


Noot voor de redactie:

Mocht u naar aanleiding van dit persbericht vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Nathalie van Dijk, tel. (0346) 25 42 44. Of mail naar persvragen@stichtsevecht.nl