Direct naar de content

Gedecoreerdenmiddag en Veteranenbijeenkomst vervallen dit jaar

Gemeente Stichtse Vecht laat de Gedecoreerdenmiddag en de Veteranenbijeenkomst in de vertrouwde vorm, ook dit jaar niet doorgaan. Vanwege het coronavirus zijn grootschalige samenkomsten vooralsnog niet toegestaan.

“We vinden het erg jammer dat we dit jaar opnieuw onze gedecoreerden en veteranen niet in het zonnetje kunnen zetten. Maar nu er licht aan de einde van de tunnel gloort, gaan we ervan uit dat we hen volgend jaar met een mooi programma kunnen verrassen.”, aldus burgemeester Ap Reinders. De gedecoreerden en veteranen in Stichtse Vecht ontvangen begin juli een persoonlijke boodschap van de burgemeester: “Als gemeente vinden we het belangrijk om met hen in contact te blijven.”

 

Nederlandse Veteranendag

De Nederlandse Veteranendag is op zaterdag 26 juni 2021. In Den Haag wordt het Nationaal Defilé gehouden, is een parade en een vliegshow. Veteranendag is de officiële herdenking van – en eerbetoon aan – de inmiddels meer dan 115.000 Nederlandse veteranen die zich hebben ingezet in dienst van de vrede en veiligheid, nu en in het verleden. Jaarlijks wordt ook in Stichtse Vecht rond juni een Veteranenbijeenkomst georganiseerd. Vanwege de coronamatregelen kan deze bijeenkomst dit jaar niet doorgaan. De verwachting is dat in 2022 wederom een Veteranenbijeenkomst in Stichtse Vecht kan plaatsvinden, als eerbetoon aan alle in Stichtse Vecht woonachtige veteranen.

 

Gedecoreerdenmiddag

Ieder jaar organiseert gemeente Stichtse Vecht een gedecoreerdenmiddag. Alle gedecoreerden in Stichtse Vecht zijn welkom op een gezellige en informele bijeenkomst, waar zij in het zonnetje worden gezet. Het doel van de gedecoreerdenmiddag is om kennis met elkaar te maken en de nieuwe gedecoreerden welkom te heten. Een gedecoreerdenmiddag in deze vorm is dit jaar niet mogelijk vanwege de coronamaatregelen. De verwachting is dat deze traditie volgend jaar weer doorgang kan vinden.

 

Midzomerbijeenkomst

De Midzomerbijeenkomst is sinds 2016 vier jaar op rij georganiseerd in juni of juli, als vervanging van de voorheen gebruikelijke nieuwjaarsbijeenkomst en ter afsluiting van de bestuurlijke periode, vlak voor het zomerreces. Met als doel in gesprek gaan met inwoners, bedrijven en organisaties en als gemeentebestuur in verbinding zijn met de samenleving. De Midzomerbijeenkomst in deze vorm met een vrije toestroom van bezoekers is niet mogelijk. Er wordt gekeken naar een alternatief, in een andere vorm, later dit jaar. Dit is mede afhankelijk van welke restricties en maatregelen er later dit jaar van kracht zijn. Burgemeester Ap Reinders: “We kijken naar de mogelijkheid van een andere opzet van deze bijeenkomst en bepalen vervolgens of en, zo ja, hoe deze bijeenkomst verantwoord door kan gaan met de dan geldende maatregelen.”

Heb je vragen naar aanleiding van dit bericht, dan kun je contact opnemen met Arno Zwaneveld, tel. 06 – 20410718. Of mail naar persvragen@stichtsevecht.nl.