Direct naar de content

Gemeente en Vitale Coalitie maken samen vernieuwend plan voor stevige sociale basis

Na opschorting bezuiniging 2021

De gemeente maakt samen met de Bibliotheek Angstel, Vecht en Venen, Kwadraad maatschappelijk werk, Handjehelpen, Welzijn Stichtse Vecht, Leef en het jongerenwerk van Jeugd-Punt (samen de zogenoemde ‘Vitale Coalitie’) een voorstel voor een stevige sociale basis, tegen lagere kosten. Dat heeft de gemeenteraad op 11 november besloten tijdens de behandeling van de begroting.

Het gaat om een voorstel over een breed en laagdrempelig aanbod van activiteiten en hulp in de eigen buurt, om zelfredzaam te zijn en mee te doen in de samenleving. Aanvankelijk zou 20% worden bezuinigd op de kosten hiervan. Die bezuiniging is voor het jaar 2021 grotendeels opgeschort door de gemeenteraad.

 

Verantwoorde besparing voorbereiden

Voor het jaar 2022 moet vanwege de tekorten in het sociaal domein echter wel worden bespaard. “Dat blijft helaas nodig. Door slim samen te werken besparen we kosten. Om uit te zoeken welk bedrag op een verantwoorde manier kan worden bespaard bij deze partijen, maken we samen met hen een voorstel. Dat geeft duidelijkheid. Voor de betrokken organisaties, onze raad en onze inwoners. Het voorstel vraagt om moeilijke keuzes. Als het niet lukt om die samen met de Vitale Coalitie te maken, dan doen wij dat als gemeente zelf”, aldus wethouder Sociaal Hetty Veneklaas namens het college van Burgemeester en Wethouders. “Het college heeft nu een besluit genomen over hoe we dat voorstel willen opstellen. We hebben maar kort de tijd want het voorstel moet april 2021 af zijn, zodat het kan worden behandeld bij de begroting van 2022. Als verantwoordelijk wethouder heb ik daarom direct na het collegebesluit afspraken gemaakt met de Vitale Coalitie”.

 

Samenwerking bij vernieuwing van het sociaal domein

Onder regie van de gemeente gaan de organisaties van de Vitale Coalitie aan de slag. Veneklaas: “De organisaties van de Vitale Coalitie zijn belangrijke partners bij de ingrijpende vernieuwing van het sociaal domein. Ze hebben zich het afgelopen half jaar onder moeilijke omstandigheden bewezen, juist in de ondersteuning van kwetsbare inwoners. Wij zien uit naar een goede, energieke en vruchtbare samenwerking in de komende periode bij het maken van het voorstel.”

 

Preventie en Welzijn

De gemeente zet in op een ingrijpende vernieuwing van het sociaal domein, met waar mogelijk preventie en welzijn, in plaats van dure zorg door tweedelijnsvoorzieningen. Wethouder Veneklaas: ”We werken als gemeente samen met onze partnerorganisaties aan een sterke sociale basis waarbij we die verandering doortrekken. Eenvoudige vragen van inwoners moeten dicht bij huis en op een makkelijke manier worden beantwoord. Dit soort vroegtijdige hulp kan ernstige problemen – waarvan de oplossing veel geld kost – voorkomen. Ook met onze vernieuwende aanpak bij de inkoop van jeugdhulp en Wmo-begeleiding zetten we in op deze beweging naar voren”.