Direct naar de content

Gemeente investeert in buitensport

“Draagvlak bij verenigingen. Deze investering is goed voor leefbaarheid in dorpen”

De gemeente wil in totaal ruim 2 miljoen euro investeren in de buitensport in heel Stichtse Vecht. Het gaat om de vervanging van diverse velden van 7 voetbalverenigingen en van de atletiekbaan in Maarssenbroek. Ook is het plan om Sportpark De Heul in Loenen aan de Vecht uit te breiden met 4 padelbanen. Dat stelt het college van B&W voor aan de gemeenteraad.

Wethouder Sport en Bewegen Karin van Vliet: “We zijn blij dat dit voorstel er nu ligt en dat het draagvlak heeft bij de verenigingen. Door de investering die wij aan de raad voorstellen, kunnen inwoners blijven sporten in hun eigen dorp en komen er nieuwe sportvoorzieningen. Dat is goed voor de gezondheid én voor de sociale cohesie en de leefbaarheid van de verschillende dorpen en wijken in onze gemeente.”

Lange aanloop

Dit voorstel had een lange aanloop. In 2020, bijna tien jaar na de gemeentelijke herindeling, waren er nog ongelijke afspraken met de buitensportverenigingen over budgetverdeling en veldonderhoud. De gemeente wilde nieuwe afspraken om dit te harmoniseren maar werd het niet eens met de voetbalverenigingen. Begin 2022 vond mediation plaats met deze voetbalverenigingen. Dat leidde tot dit voorstel om extra te investeren in de buitensport in Stichtse Vecht.

Vervangen voetbalvelden

De gemeente wil diverse natuur- en kunstgrasvelden bij 7 voetbalverenigingen vervangen. Deze zijn nodig aan vervanging toe, want de velden zijn aan het einde van hun levensduur. De voetbalverenigingen laten het veld zelf aanleggen. Per vereniging is hiermee een gemeentelijke bijdrage gemoeid tussen de €80.000,- en €300.000,-. De investeringsbijdragen zijn besproken met de betrokken sportverenigingen.

Gelijke afspraken

De verenigingen worden zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van het sportterrein. Moet het veld in de toekomst weer worden vervangen, dan draagt de gemeente 50% van de vervangingskosten bij. Hiermee harmoniseren we de afspraken met de sportverenigingen over budgetverdeling en onderhoud.

Verdere uitbreiding van het sportaanbod in Stichtse Vecht

Naast het vervangen van de voetbalvelden wil de gemeente het sportaanbod verrijken met een nieuwe atletiekbaan en diverse atletiekonderdelen. Ook is het voorstel om een eenmalige bijdrage te verstrekken voor 4 padelbanen bij de Loenense Mixed Hockey Club die hiervoor samenwerkt met LawnTennis Club Loenen. Padelbanen zijn er namelijk nog niet in Stichtse Vecht en hier is veel behoefte aan.

Besluitvorming raad

In de begroting is al jaarlijks een bedrag beschikbaar van €396.000. De raad wordt gevraagd om aanvullend (eenmalig) €1.645.000 beschikbaar te stellen voor de vervanging van de velden, de atletiekbaan en de padelbanen. Het voorstel wordt naar verwachting op 14 februari behandeld in de commissievergadering en op 7 maart in de gemeenteraad. Alle bijeenkomsten zijn openbaar. U bent van harte welkom om mee te luisteren. Kijk op onze website voor de link naar de live-uitzending.

 

Heb je vragen naar aanleiding van dit bericht, dan kun je contact opnemen met Marga Buiter, tel. (0346) 25 42 67. Of mail naar persvragen@stichtsevecht.nl.