Direct naar de content

Gemeente Stichtse Vecht sluit aan bij BghU

Vanaf volgend jaar gaat Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht (BghU) ook namens Stichtse Vecht de heffing en inning van de lokale belastingen uitvoeren. Belastingen SWW, de organisatie die nu de gemeentelijke belastingtaken uitvoert, stopt per 1 januari 2020.

Gecombineerde aanslag

BghU verstuurt met ingang van volgend jaar één gecombineerde aanslag voor de  gemeentelijke- en waterschapsbelastingen naar inwoners en bedrijven in Stichtse Vecht die hun waterschapsbelastingen betalen aan Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Wie waterschapsbelastingen betaalt aan Waternet, blijft een aanslag ontvangen van Waternet.

Digitaal loket

Via het digitaal loket op de website www.bghu.nl kan iedereen zijn/haar gemeentelijke en/of waterschapsbelastingzaken regelen. Bijvoorbeeld betalingen raadplegen, automatische incasso regelen, kwijtschelding aanvragen, het WOZ-taxatieverslag inzien of bezwaar maken. Ook kan men terecht bij de bezoekersbalie van de BghU (gehuisvest in het stadskantoor Utrecht).

De gemeente blijft zelf verantwoordelijk voor de hoogte van de tarieven en de verordeningen.

Klantgericht

BghU bestaat sinds 1 januari 2014 en is een samenwerkingsverband op het gebied van gemeentelijke en waterschapsbelastingen tussen Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en de gemeenten Bunnik, De Bilt, Houten, Lopik, Nieuwegein, Utrecht, Utrechtse Heuvelrug en Zeist. De schaal van de samenwerking staat garant voor een efficiënte en klantgerichte dienstverlening.

Meer informatie

Voor meer informatie over BghU, kan men terecht op www.bghu.nl. Inwoners en bedrijven van de gemeente Stichtse Vecht kunnen met specifieke vragen over hun gemeentebelastingen nog tot 1 januari 2020 terecht bij Belastingen SWW.


Noot voor de redactie:

Mocht u naar aanleiding van dit persbericht vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Tara Wierda, tel. 06 12 25 58 25. Of mail naar persvragen@stichtsevecht.nl