Direct naar de content

Gemeente vraagt inwoners hulp bij bescherming vleermuizen

Voorafgaand aan een groot natuuronderzoek dat start in juni 2024 vraagt gemeente Stichtse Vecht hulp om vleermuizen te beschermen. De gemeente zoekt plekken om speciale vleermuiskasten te plaatsen. Dit kunnen woningen zijn of andere gebouwen. Het onderzoek is bedoeld om vleermuizen, huismussen en gierzwaluwen te beschermen wanneer huizen geïsoleerd of verbouwd worden.

Waarom vleermuizen beschermen?
We starten met het verbeteren van de woonsituatie voor vleermuizen. Vleermuizen leven vaak in groepen. In veel gebouwen in Nederland komen vleermuizen voor. Het wordt steeds moeilijker om een verblijfplaats voor een hele groep te vinden. Doordat steeds meer mensen hun huis isoleren, zijn deze dieren in gevaar. Dit komt omdat veel spouwmuren met isolatiemateriaal gevuld worden. Hierdoor verliezen vleermuizen belangrijke kraam- en verblijfplaatsen, raken ze gewond of komen ze om.

Groter geheel en natuurbeschermende wetgeving
Kijkend naar het grotere geheel en de opgaven waarvoor we als gemeente staan, zegt wethouder Dick Polman: “Er staat ons nog veel te doen de komende jaren op het gebied van klimaat, natuur en duurzaamheid. Tegelijk hebben we te maken met belangrijke natuurbeschermende wetgeving. We willen graag snel aan de slag met het isoleren van de woningen in onze gemeente. De natuurbeschermende wetgeving vraagt gemeentes een soortenmanagementplan (SMP) op te stellen. Het natuuronderzoek en het beschermen van bepaalde diersoorten draagt bij aan een dergelijk plan en is voorwaardelijk voor natuurvriendelijk isoleren”.

Wat doet de gemeente?
De gemeente gaat diverse gemeentelijke gebouwen voorzien van ingebouwde vleermuiskraamkasten. Dit biedt de gemeente ook aan huiseigenaren met een woning met vrijstaande muur (bijvoorbeeld een hoekwoning). De gemeente betaalt de kosten van de vleermuiskast en de installatie ervan.

Meer informatie
Meer informatie over de aanmelding en plaatsing van vleermuiskasten is te vinden op www.stichtsevecht.nl/duurzaamisoleren

Noot voor de redactie, niet voor publicatie

Vragen of opmerkingen? Dan kunt u contact opnemen met Tamara Rijnen via persvragen@stichtsevecht.nl