Direct naar de content

Gemeente zet belangrijke stappen in verduurzaming

En neemt daarmee verantwoordelijkheid voor behalen van klimaatdoelstellingen

Gemeente Stichtse Vecht zet de komende vier jaar concrete stappen om bij te dragen aan de landelijke klimaatdoelstellingen. Dit vraagt om het maken van scherpe keuzes die in het programma ‘Op weg naar Nieuwe Energie 2023-2026’ staan beschreven.

 

Vier thema’s

Aan de hand van vier thema’s stimuleert de gemeente inwoners, ondernemers en maatschappelijk partners op het gebied van verduurzaming:

 

  • Opwekken van duurzame energie in de vorm van zonne-energie
  • Besparen op energiekosten en verduurzamen van woningen
  • Vervangen van aardgas door duurzame bronnen van warmte
  • Verduurzaming van de eigen organisatie

 

Verantwoordelijkheid nemen

Wethouder Duurzaamheid Dick Polman: “Het is belangrijk dat we aan de slag gaan met duurzaamheid vanuit een duidelijk kader. Met dit uitvoeringsprogramma zetten we een grote stap en vertrekken we zogezegd uit de haven. We laten zien waar we aan gaan werken en naartoe werken, met 2026 voor ogen. We richten ons daarbij onder andere op het stimuleren van verduurzaming van woningen. Het doel daarvan is: minder energieverbruik en dus een lagere energierekening. Met dit plan nemen wij ook onze verantwoordelijkheid voor ons aandeel in het halen van de klimaatdoelstellingen, zoals afgesproken in de Regionale Energie Strategie (RES) die gaat over duurzaam opgewekte energie.”

 

Participatie en samenwerking

De gemeente doet dit niet alleen. We benutten graag de kennis en kunde van organisaties die actief zijn in onze gemeente. We betrekken hen nadrukkelijk bij de uitvoering van activiteiten. Dat doen we onder meer door met verschillende partijen samen te werken. Een brede groep vertegenwoordigers van (lokale) organisaties was bijvoorbeeld aanwezig bij de overlegtafel duurzaamheid. En, reacties naar aanleiding van de informatieve commissie over dit onderwerp zijn meegenomen in de plannen.

 

Meer informatie

Wilt u meer weten? Meer informatie vindt u op www.stichtsevecht.nl/duurzaamheid

Noot voor de redactie: Heeft u vragen naar aanleiding van dit persbericht of wilt u het uitvoeringsprogramma ontvangen? Neem contact op met Tamara Rijnen, 06 55 821 807 of mail naar persvragen@stichtsevecht.nl.