Direct naar de content

Goede start op de basisschool geeft kinderen perspectief

Kinderen uit Stichtse Vecht mogen de hulp verwachten die zij nodig hebben om zich te ontwikkelen tot zelfstandige en betrokken inwoners. Dat is het doel van het Actieplan Onderwijskansen dat het college van B&W op 16 juni 2020 vaststelde.

Wethouder onderwijs Hetty Veneklaas: “Er wordt in het land veel gesproken over kansenongelijkheid in het onderwijs ook vanwege het thuisonderwijs dat kinderen de afgelopen tijd hebben gehad. Dit Actieplan Onderwijskansen pakt die kansenongelijkheid aan en zorgt voor een goede start op de basisschool.”

 

Meedoen aan de samenleving

Iedereen moet zoveel mogelijk mee kunnen doen in onze samenleving. Dat geldt ook voor jongeren en kinderen. We willen kinderen de kans geven hun capaciteiten te benutten en het maximale uit zichzelf te halen. Dat begint al vroeg in de schoolloopbaan van een kind. Door achterstanden zoveel mogelijk te voorkomen geven we alle kinderen een goede start op de basisschool. Dat doet de gemeente samen met kinderopvangorganisaties en peuterscholen, scholen, diverse (zorg)instellingen en uiteraard de ouders.

 

Acties om onderwijskansen te vergroten

Er is een ruim aanbod aan activiteiten die bijdragen aan de ontwikkeling van een kind. Denk aan voorschoolse educatie (voordat een kind naar de basisschool gaat) of vrijwilligers die gaan voorlezen bij kinderen met een taalachterstand. Ook is er aandacht voor muziek, cultuur en sport. En we zorgen dat er een doorgaande lijn is van het consultatiebureau, via de voorschoolse educatie naar de basisschool. Het Actieplan geeft inzicht in alle activiteiten die er zijn. Bij de uitvoering van het Actieplan houden we rekening met de RIVM-maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus.

 

Samenwerken voor onderwijskansen

Bij het vergroten van onderwijskansen is het belangrijk dat de betrokken partijen rondom het kind goed samenwerken. Hetty Veneklaas: “Het belang van het kind staat voorop. Iedereen is daarvan doordrongen.” Het Actieplan vloeit voort uit het Collegewerkprogramma en is opgesteld in nauw overleg met een werkgroep waarin vertegenwoordigers zitten van de Kinderopvang, consultatiebureau en de basisscholen. Ook de Adviesraad Sociaal Domein en de bibliotheek zijn hierbij betrokken geweest. Samen met de betrokken partijen werken we achterstand bij jonge kinderen weg zodat ze goed kunnen meekomen op school.