Direct naar de content

Hans van den Akker benoemd tot wethouder Stichtse Vecht

De gemeenteraad van Stichtse Vecht heeft tijdens de gemeenteraadsvergadering van 19 december jl. Hans van den Akker benoemd tot wethouder. Hans van den Akker vervangt wethouder Arjan Wisseborn tijdens zijn ziekteverlof. Daarmee is het college weer op sterkte.

Het college heeft wethouder Arjan Wisseborn vanaf 28 november jl. ziekteverlof verleend voor de duur van 16 weken. Met het verlenen van het ziekteverlof wordt de raad in de gelegenheid gesteld een vervanger te benoemen. Gedurende een zittingsperiode kan maximaal drie keer voor de duur van 16 weken verlof worden verleend aan een wethouder (maximaal 48 weken).

Wethouder Hans van den Akker heeft zin in zijn nieuwe taak: “Ik ben zeer erkentelijk voor het vertrouwen dat de gemeenteraad van Stichtse Vecht in mij stelt. Samen met de raad, het college en de ambtelijke organisatie ga ik voor en met de inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties met volle inzet en enthousiasme aan de slag om het werk van Arjan Wisseborn voort te zetten zo lang dat nodig is.”

Over Hans van den Akker
Hans van den Akker is transportjurist en van 2006 tot 2018 was hij afwisselend gemeenteraadslid en wethouder (financiën, economische zaken en stadsmarketing) bij de gemeente Gouda.

Portefeuilleverdeling
Het college besluit op donderdag 21 december formeel over de portefeuilleverdeling. Deze is vanaf 22 december te vinden op https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/gemeenteraad-en-college/college-van-burgemeester-en-wethouders/

Heeft u vragen naar aanleiding van dit persbericht bel dan met Hugo Zelders, tel. 06 – 58 07 61 00 of mail naar persvragen@stichtsevecht.nl.