Direct naar de content

Hoogste punt nieuwbouw brandweerpost Westbroek-Tienhoven

Gezamenlijk persbericht gemeente Stichtse Vecht en gemeente De Bilt

Woensdag 31 mei werd het bereiken van het hoogste punt van de nieuwbouw van de brandweerpost Westbroek-Tienhoven gevierd. Burgemeesters Sjoerd Potters van gemeente De Bilt en Ap Reinders van gemeente Stichtse Vecht plaatsten vlaggen op het hoogste punt, samen met brandweercommandant Kees van Barneveld en Veiligheidsregio Utrecht directeur Jaap Donker. De brandweervrijwilligers onthulden de nieuwe naam op de gevel.

 

Burgemeesters Sjoerd Potters en Ap Reinders zijn blij met de nieuwe brandweerpost: “We prijzen ons gelukkig met onze brandweervrijwilligers, die zo belangrijk zijn voor onze lokale gemeenschap. De samenvoeging van twee posten en het gereedkomen van een splinternieuwe kazerne, volgens de hedendaagse eisen, maakt de brandweerzorg voor de kernen Westbroek en Tienhoven en het buitengebied optimaal.”

 

Unieke brandweerpost

De nieuwbouw levert een unieke brandweerpost op, die twee gemeenten gaat bedienen. De bouw van deze nieuwe kazerne bekrachtigt de samenvoeging van de brandweerposten Westbroek en Tienhoven. Er wordt al enkele jaren met veel inzet samen geoefend en samen uitgerukt, straks wordt er ook gewerkt vanuit één thuisbasis. Na oplevering van de nieuwbouw kan ook de nieuwe tankautospuit operationeel worden, want die paste niet in de oude garages.

 

Centraal en passend in landschap

Het was voor beide gemeenten zoeken naar een geschikte locatie. Centraal, om de kernen Westbroek en Tienhoven en het buitengebied eromheen goed te kunnen bedienen. En passend in een gebied waar landschap en natuur heel belangrijk zijn. Met de locatie aan de Kerkdijk 176A in Westbroek is dat gelukt.

 

Beperken van licht- en geluidhinder

Bij het ontwerp van het gebouw is rekening gehouden met de aanwezige landschaps- en natuurwaarden in het gebied. De vorm van de kapschuur die op het naastgelegen erf staat komt terug in de vormgeving van de brandweerpost. Ook het materiaalgebruik van het gebouw past goed bij de kapschuur. Met het groen en de lage kap aan de achterzijde wordt aangesloten op het groene achterland. Bij de inrichting van het terrein en de brandweerpost wordt rekening gehouden met het beperken van licht- en geluidhinder op de omliggende natuurgebieden.

Afbeeldingen

Heb je vragen naar aanleiding van dit bericht, dan kun je contact opnemen met Arno Zwaneveld, senior communicatieadviseur, tel. 06 – 20 41 07 18. Of mail naar persvragen@stichtsevecht.nl.

 

Foto toostmoment: V.l.n.r. Brandweercommandant Kees van Barneveld, burgemeester Ap Reinders, directeur VRU Jaap Donker en burgemeester Sjoerd Potters.