Direct naar de content

Horeca mag ook in 2022 terrassen uitbreiden

Verlenging terrasexperiment

Het college van B&W heeft besloten om ook in 2022 het terrasexperiment en de mogelijkheid voor uitbreiding van bestaande terrassen te verlengen. Horecaondernemers mogen onder dezelfde voorwaarden als in 2021 een groter terras aanvragen. Deelnemers aan het terrasexperiment zullen schriftelijk gevraagd worden om de verlenging van hun deelname te bevestigen dan wel te beëindigen.

Horecaondernemers in Stichtse Vecht hebben dankbaar gebruik gemaakt van de mogelijkheden van het terrasexperiment en de terrasuitbreiding. Het overgrote deel van de horecaondernemers heeft zich ook aan de afspraken gehouden.

Maarten van Dijk, wethouder Economie: “Onder horecabezoekers is een enquête gehouden over de terrassenpilot.  Binnen de ambtelijke organisatie  is er momenteel geen capaciteit beschikbaar om de uitkomsten van de enquête en de ervaringen van de geboden mogelijkheid tot uitbreiding van de terrassen te evalueren en hierop het horecabeleid aan te passen. Aangezien we wel duidelijkheid willen bieden aan onze horecaondernemers voor het jaar 2022, hebben we besloten tot de verlenging van de terrassenpilot en de terrasuitbreidingsmogelijkheden”.

Evaluatie
De resultaten van de enquête gaven geen aanleiding om het terrasexperiment per direct te staken. Uit de gehouden enquête over het terrasexperiment valt op te maken dat van de 382 respondenten 89% het terras een goede aanvulling voor hun dorp vond. Slechts over een beperkt aantal horecazaken zijn klachten ontvangen en met hen gaat de gemeente in gesprek.

Precariobelasting
Het college van B&W zal de gemeenteraad daarnaast voorstellen om ook in 2022 de precariobelasting voor terrassen op nul euro te zetten ter ondersteuning van de horeca in Stichtse Vecht.

Mocht u naar aanleiding van dit persbericht vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Nathalie van Dijk tel. (0346) 25 42 44, 06 – 580 76 270 of mail naar persvragen@stichtsevecht.nl.