Direct naar de content

Inwoners geven medewerkers Werk en Inkomen een dikke zeven

De gemeente Stichtse Vecht heeft voor het tweede keer een ervaringsonderzoek laten uitvoeren onder mensen die ondersteuning ontvangen via de participatiewet. Het gaat bijvoorbeeld om mensen die een bijstandsuitkering of ondersteuning ontvangen bij het zoeken naar (vrijwilligers)werk of dagbesteding. Inwoners geven aan tevreden te zijn over het contact met de medewerkers van de gemeente op het gebied van werk en inkomen.

Opvallend is dat de overgrote meerderheid van de ondervraagde inwoners tevreden is over het contact met de medewerkers van de gemeente. Inwoners geven aan snel te zijn geholpen, tevreden te zijn over de manier waarop er is geluisterd, de gekozen oplossing en de deskundigheid van de medewerkers. Op al deze onderdelen, die vallen onder ‘contact met de gemeente’ wordt er in dit onderzoek hoger gescoord dan in het vorige onderzoek dat over 2019 werd uitgevoerd. Gemiddeld beoordeelden de ondervraagden de ondersteuning op het gebied van werk en inkomen met een 7,1.

Maarten van Dijk, Wethouder Werk en Inkomen in Stichtse Vecht: “Ik vind het belangrijk dat we de klanttevredenheid en de kwaliteit van de ondersteuning vanuit de participatiewet meten. Zo kunnen we weten hoe er gedacht wordt over onze ondersteuning en deze waar nodig aanpassen. Ik ben er trots op dat onze medewerkers er voor het tweede jaar op rij goed opstaan bij onze inwoners die ondersteuning ontvangen vanuit de participatiewet. En dat die tevredenheid zelfs toeneemt. Onze medewerkers helpen inwoners snel, luisteren goed, komen met oplossingen en zijn deskundig. En dat wordt dus ook gezien en gewaardeerd door de inwoners die zij helpen. Dat is mooi. Het is mijn overtuiging dat een meer mensgerichte aanpak leidt tot de juiste re-integratie van inwoners uit een uitkering naar werk of dagbesteding. Zo zijn we afgelopen jaar gestart met het toepassen van de doorbraakmethode van het Instituut voor Publieke Waarden, waarbij veel aandacht is voor maatwerk. Deze methode wordt steeds verder geïmplementeerd in de werkwijze van de gemeente. Op deze manier zorgen we ervoor dat iedereen kan meedoen.”

Verbeterpunten
Naast positieve ervaringen, komen uit het onderzoek ook verbeterpunten naar voren. Zo hebben een aantal ondervraagden aangegeven dat er meer aandacht kan worden besteed aan de persoonlijke situatie waarin de inwoners zich bevinden. Daarnaast is er nog ruimte voor verbetering in het resultaat van de ondersteuning, hierbij gaat het zowel om de kwaliteit als de snelheid. Hierbij kan ook meer aandacht worden besteed aan de begeleiding naar betaald werk. Tenslotte blijft het belangrijk de onafhankelijke cliëntondersteuning onder de aandacht te brengen en de houden. Een derde van de ondervraagden uit het onderzoek Participatie, wist nog niet dat er hulp kan worden verkregen bij het aanvragen van een uitkering. “Met de verbeterpunten die uit dit onderzoek naar voren komen, gaan we aan de slag”, aldus wethouder Van Dijk.

 

Mocht u naar aanleiding van dit persbericht vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Nathalie van Dijk tel. (0346) 25 42 44, 06 – 580 76 270 of mail naar persvragen@stichtsevecht.nl.