Direct naar de content

Inwoners Stichtse Vecht trots op eigen woonomgeving

Uitdagingen voor de toekomst

Inwoners zijn trots op de omgeving waarin ze wonen. Een omgeving met veel natuur, cultuur en voorzieningen in de buurt. Grote steden als Utrecht en Amsterdam zijn dichtbij en goed bereikbaar. Inwoners vinden het belangrijk dat de kernen hun unieke karakter en identiteit blijven houden. Met daarin aandacht voor een goede, gezellige sfeer en sociale verbondenheid. Dat blijkt uit de resultaten van de enquête en ansichtkaarten die de gemeente Stichtse Vecht in juni aan haar inwoners voorlegde.

Meer dan 1.800 inwoners vulden de enquête in en gaven hun mening over onderwerpen als wonen, verkeer, natuur, voorzieningen en recreatie en toerisme. Thema’s die belangrijk zijn voor het opstellen van de omgevingsvisie van Stichtse Vecht. Daarnaast vulden meer dan 1.500 inwoners de ansichtkaart in. Wethouder Jeroen Willem Klomps: “We zijn iedereen dankbaar die de moeite heeft genomen om de enquête en/of ansichtkaart in te vullen. Hiermee hebben we waardevolle informatie gekregen, onder meer voor het vervolgtraject van de omgevingsvisie.”

Verbeterpunten
Er komen verschillende onderwerpen naar voren die om aandacht vragen. Zoals verkeersoverlast en de kwaliteit van het onderhoud van de openbare ruimte. Een ander punt van zorg is de toenemende leegstand van winkels, zowel in de grotere als de kleinere kernen. Het gaat dan met name om buurtwinkels als een bakker, slager of supermarkt, of een meer divers winkelaanbod.

Uitdagingen
De bouw van nieuwe, betaalbare woningen voor starters en senioren zien inwoners als de grootste uitdaging voor de komende jaren. Andere inwoners benadrukken juist het belang van de natuur en pleiten voor een goede balans tussen woningbouw en natuurbehoud.

Het milieu en verduurzaming worden ook gezien als grote uitdagingen. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om het tegengaan van de effecten van de klimaatverandering door het verminderen van fijnstof en CO2 uitstoot, de energietransitie en verduurzaming van de landbouw. Inwoners geven aan dat hiervoor een duidelijk beleid nodig is.

Luisteren naar inwoners
De gemeente krijgt zelf ook kritiek te verduren: zij zou onvoldoende luisteren naar inwoners, te weinig doen met input en niet goed reageren op klachten. Wethouder Jeroen Willem Klomps: ”Dit vinden we natuurlijk niet leuk om te horen, maar het is zeker een signaal waar we mee aan de slag gaan. We hopen dat we met het traject van de omgevingsvisie al een stap in de goede richting zetten. Door de toegenomen complexiteit van de onderwerpen, is het soms ook echt lastig om een besluit te nemen waar iedereen achter staat. We moeten als gemeente soms keuzes maken die het algemeen belang dienen, maar die tegelijkertijd consequenties kunnen hebben voor een bepaald gebied of groepen mensen. Het is dan aan ons om uit te leggen hoe zo’n besluit tot stand komt en waarom het één zwaarder weegt dan het ander.”

Infographic
De resultaten van de enquête en ansichtkaart zijn samengevat in een infographic, die te vinden is op www.stichtsevecht.nl/omgevingsvisie. Ook ligt de infographic in printvorm op de volgende locaties: de bibliotheken in Maarssen, Maarssenbroek, Breukelen, Kockengen en Loenen aan de Vecht en de buurtsuper in Nigtevecht.

Week van de omgeving
In de week van 12 oktober gaat de gemeente tijdens de ‘week van de omgeving’ op verschillende locaties in de gemeente graag verder met inwoners en ondernemers in gesprek over de uitkomsten van de online vragenlijst en ansichtkaart.