Direct naar de content

Koninklijke onderscheiding voor hoogleraar sociale geografie Sako Musterd uit Maarssen

Maarssen krijgt er een Officier in de Orde van Oranje-Nassau bij. In verband met zijn pensionering neemt prof. dr. Sako Musterd op vrijdag 18 oktober afscheid als hoogleraar Sociale Geografie bij de Universiteit van Amsterdam. Locoburgemeester Jeroen Willem Klomps speldt hem daar de Koninklijke onderscheiding op. De uitreiking vindt plaats na afloop van zijn afscheidscollege dat om 16.00 uur begint. De locatie is de aula van de Universiteit van Amsterdam, Singel 411 (hoek Spui).

Achtergrondinformatie gedecoreerde

Prof. dr. S. Musterd begon zijn loopbaan in 1978 als docent/onderzoeker bij de Vrije Universiteit. In 1985, na zijn promotie, stapte hij over na de Universiteit van Amsterdam. Hij werd aangesteld als wetenschappelijk hoofdmedewerker bij de afdeling sociale geografie van de faculteit ruimtelijke wetenschappen. In 1995 werd hij benoemd tot hoogleraar toegepaste geografie en planologie.

Musterd ontvangt zijn onderscheiding omdat hij wordt gezien als een autoriteit binnen zijn vakgebied. In zijn toespraak zal locoburgemeester Klomps Musterd noemen als ‘de specialist als het gaat om groei en krimp van steden, regio’s, migratie, segredatie, integratie en niet te vergeten, volkshuisvesting.’ Musterd heeft zich tijdens zijn loopbaan ontwikkeld tot de meest gerespecteerde en geciteerde stadsgeografen ter wereld. Hij wordt gekenschetst als een uitzonderlijk productief onderzoeker met een indrukwekkende publicatielijst.

Voor zijn wetenschappelijke verdiensten kreeg Musterd ook nationale en internationale erkenning. Dit blijkt vooral uit zijn lidmaatschap van de Koninklijke Hollandse Maatschappij der Wetenschappen, dat probeert een brug te slaan tussen wetenschap en samenleving via prijzen, lezingen, symposia en publicaties. Daarnaast zijn lidmaatschap van de internationale adviesgroep voor de evaluatie van het Britse Mixed Community Programme, het lidmaatschap van de internationale adviesraad van het Institut fur Landeskunde in Leipzig en het lidmaatschap van commissies voor de beoordeling van VICI-beurzen van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en beurzen van de European Research Council (ERC).

Met zijn pensionering komt er een eind aan een glansrijke academische loopbaan.


Noot voor de redactie:

Mocht u naar aanleiding van dit persbericht vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Tara Wierda, tel. 06 12 25 58 25. Of mail naar persvragen@stichtsevecht.nl

Let op: het genoemde tijdstip van uitreiken van de Koninklijke onderscheiding is onder voorbehoud. Het embargo geldt in ieder geval tot na uitreiking van de Koninklijke onderscheiding.