Direct naar de content

Koninklijke onderscheiding voor professor dr. Frank Backx uit Maarssen

Uitreiking 11 mei 16.30 uur

Hoogleraar klinische sportgeneeskunde en sportarts prof. dr. F.J.G. (Frank) Backx uit Maarssen ontving op zijn afscheidsreceptie op 11 mei tot zijn grote verrassing een Koninklijke onderscheiding uit handen van burgemeester Ap Reinders. Hij werd benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau vanwege zijn grote wetenschappelijke en maatschappelijke verdiensten.

In zijn toespraak somde burgemeester Reinders een lange lijst op van de verdiensten van Backx in zijn werkzame leven. “U bent van grote invloed geweest op een hele generatie sportartsen. U heeft de kwaliteit van de sportgeneeskunde in Nederland en ver daarbuiten naar een hoger plan getild.” Reinders noemde Backx een boegbeeld, iemand die zich exceptioneel heeft ingezet voor de institutionalisering en professionalisering van de sportgeneeskunde.

Achtergrondinformatie
In 1991 promoveerde Frank Backx op het ontstaan en de preventie van sportblessures onder jeugdigen. Vanaf 2003 was hij als sportarts verbonden aan het Utrechts Medisch Centrum. In 2007 werd hij benoemd tot hoogleraar klinische sportgeneeskunde aan de Universiteit van Utrecht.

Professor Backx ontving zijn onderscheiding omdat hij zich sinds zijn promoveren heeft ingezet voor de institutionalisering en professionalisering van de sportgeneeskunde. Hiermee vervulde hij een voortrekkersrol, die onder meer leidde tot de erkenning van sportgeneeskunde in Nederland als medisch specialisme. Hij was de eerste in Nederland die deze leerstoel bekleedde. Mede door zijn onderzoek is sportgeneeskunde niet alleen in Nederland, maar ook in Australië en Nieuw-Zeeland erkend als medisch specialisme.

Backx is het boegbeeld van de sportgeneeskunde met grote invloed op de ontwikkeling van dit vak. Hij heeft zowel op nationaal als internationaal niveau bijgedragen aan de wetenschap (sportgeneeskunde), door vele onderzoeken en honderden publicaties in (internationale) wetenschappelijke tijdschriften. Met zijn pensionering komt een einde aan zijn glansrijke academische loopbaan.

Naast zijn hoogleraarschap vervulde hij nog tal van bestuurlijke nevenfuncties die vooral ten goede kwamen aan de samenleving.

Zo was Backx vanaf 2001 voorzitter van de medische commissie van het Koninklijke Nederlandse Korfbalverbond, waar hij eveneens acht jaar bondsarts is geweest. Hij was sinds 2003 voorzitter van de adviesraad medische zaken en dopingpreventie van de Koninklijke Nederlandse Zwembond. Ook bekleedde hij verschillende bestuurlijke functies bij de Vereniging Sportgeneeskunde (VSG), zoals voorzitter van het VSG Sportmedisch Jaarcongres (2005-2015), voorzitter van de VSG (2018-2020), (vice-)voorzitter van de Wetenschappelijke Raad van de VSG (vanaf 2015) en lid van vele commissies van deze beroepsorganisatie voor geregistreerde sportartsen en artsen met affiniteit met sportgeneeskunde.

Ook plaatselijk heeft hij zich onder andere jarenlang als bestuurslid technische zaken ingezet voor de christelijke korfbalvereniging CKV OVVO in Maarssen.

Afbeeldingen

  • dr. Frank Backx uit Maarssen
  • dr. Frank Backx met burgemeester Ap Reinders

Mocht u naar aanleiding van dit persbericht vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Nathalie van Dijk tel. (0346) 25 42 44, 06 – 580 76 270 of mail naar persvragen@stichtsevecht.nl.