Direct naar de content

Koninklijke onderscheiding voor professor Inne Borel Rinkes uit Oud-Zuilen

Hoogleraar oncologische chirurgie prof. dr. I.H.M. (Inne) Borel Rinkes uit Oud-Zuilen, ontving vrijdag 5 juli in Utrecht tot zijn grote verrassing een Koninklijke onderscheiding uit handen van burgemeester Ap Reinders. De heer Borel Rinkes ontving de onderscheiding tijdens zijn afscheidsrede. Hij werd benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw vanwege zijn exceptionele verdiensten op het terrein van gezondheidszorg en wetenschap.

In zijn toespraak beschreef burgemeester Reinders de indrukwekkende staat van dienst van professor Borel Rinkes in zijn werkzame leven. De heer Borel Rinkes heeft op verschillende manieren veel bijgedragen als oncologisch chirurg gespecialiseerd in hormoonproducerende organen en lever-pancreas chirurgie. Tijdens zijn indrukwekkende loopbaan heeft hij een exceptionele bijdrage geleverd aan het vak van chirurg en de wetenschap over kanker.

Achtergrondinformatie

Van 1976 tot 1984 studeerde de heer Borel Rinkes geneeskunde in Leiden. Na zijn chirurgische opleiding in Rotterdam en Boston (VS) is hij aan de slag gegaan in de dr. Daniel den Hoed kliniek in Rotterdam. Eind 1995 is hij aangesteld als oncologisch chirurg bij het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU). En sinds 2002 als hoogleraar heelkunde aan de Universiteit Utrecht verbonden.

In de decennia daarna verwierf professor Borel Rinkes zowel nationaal als internationaal groot aanzien. Sinds 2002 bekleedde hij de leerstoel Oncologisch Chirurgie aan de Universiteit Utrecht. Destijds was dit de eerste chirurgische leerstoel in Nederland specifiek gericht op de behandeling van patiënten met kanker. Hij ontwikkelde een biologisch kunstmatig leverapparaat, waarmee zeer nauwkeurig onderzoek kan worden gedaan naar levertumoren. Ook is hij de Nederlandse grondlegger van de kijkoperatie van de bijnier via de rug. Professor Borel Rinkes stond verder aan de basis van de robotchirurgie in Nederland. Het UMCU is nog steeds één van de koplopers in de wereld op het gebied van pancreas- en robotchirurgie bij de schildklier. Borel Rinkes introduceerde internationaal nieuwe ‘oncochirurgische behandelingen’. Hij introduceerde tevens als één van de eersten ter wereld een onderzoekslijn, waarbij patiënten met een levertumor die niet operabel zijn, toch operabel kunnen worden gemaakt. Professor Borel Rinkes heeft verder een belangrijke bijdrage geleverd aan het opleiden van chirurgen in binnen- en buitenland.

Over de Koninklijke onderscheiding

In Nederland kennen we twee civiele ridderorden: de Orde van Oranje-Nassau en de Orde van de Nederlandse Leeuw. De meeste mensen die een Koninklijke onderscheiding ontvangen, krijgen een lintje opgespeld in de Orde van Oranje-Nassau. Bijvoorbeeld als ze jarenlang veel vrijwilligerswerk hebben verricht ten bate van de samenleving. En in bijzondere gevallen, soms ook in combinatie met uitzonderlijk presteren in een betaalde baan.

Daarnaast is er de Orde van de Nederlandse Leeuw. Dit is de oudste en hoogste civiele ridderorde in Nederland. Iemand komt in aanmerking voor een onderscheiding in deze Orde als iemand een prestatie van zeer exceptionele aard heeft geleverd voor de samenleving.

Afbeeldingen

Mocht u naar aanleiding van dit persbericht vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Judith Wildbret via 06 58 07 61 95 en persvragen@stichtsevecht.nl.