Direct naar de content

Koninklijke onderscheidingen voor tien inwoners van Stichtse Vecht en één uit Harderwijk

Op maandag 26 april 2021 ontvingen tien inwoners van Stichtse Vecht en één inwoner uit Harderwijk in het kader van de Algemene Gelegenheid, beter bekend als de lintjesregen, een Koninklijke onderscheiding. Burgemeester Ap Reinders reikte de Koninklijke onderscheidingen uit.  De uitreikingen vonden gespreid over de dag plaats, tussen 09.15 en 17.00 uur in de trouwzaal van gemeentehuis Goudestein in Maarssen. Om de gezondheid van alle aanwezigen te beschermen, werd de lintjesregen georganiseerd met inachtneming van de geldende voorschriften en coronamaatregelen.

De volgende personen ontvingen een Koninklijke onderscheiding, in volgorde van uitreiking:

 • De heer C.J.M. Tuithof uit Kockengen (Lid in de Orde van Oranje-Nassau)
 • De heer drs. J.J. Onnes uit Maarssen (Ridder in de Orde van Oranje-Nassau)
 • De heer J. Loffeld uit Maarssenbroek (Ridder in de Orde van Oranje-Nassau)
 • De heer R.W. Visser uit Harderwijk (Ridder in de Orde van Oranje-Nassau)
 • De heer P.J.M. Verhoeven uit Maarssen (Ridder in de Orde van Oranje-Nassau)
 • De heer J.G. Cornelisse uit Maarssen (Lid in de Orde van Oranje-Nassau)
 • De heer S.C.M. van Leeuwe uit Maarssenbroek (Lid in de Orde van Oranje-Nassau)
 • De heer H. Kroon uit Loenen aan de Vecht (Lid in de Orde van Oranje-Nassau)
 • De heer N.H. de la Haije uit Breukelen (Lid in de Orde van Oranje-Nassau)
 • De heer A.J. Cramer uit Loenen aan de Vecht (Lid in de Orde van Oranje-Nassau)
 • De heer K. Oord uit Loenen aan de Vecht (Lid in de Orde van Oranje-Nassau)

Achtergrondinformatie gedecoreerden:

 1. De heer C.J.M. (Cees) Tuithof uit Kockengen

De heer Tuithof wordt vooral onderscheiden vanwege zijn langdurige vrijwilligerswerkzaamheden bij voetbalvereniging Kockengen (1960-heden), bij Stichting De Koet (1996-heden) en bij Zorgcentrum Overdorp (2005-2014). Daarnaast is hij sinds 1992 bestuurslid van biljartvereniging ’t Heycop.

“Bij voetbalvereniging Kockengen heeft hij echt z’n sporen verdiend als jeugdbestuurslid, grensrechter, scheidsrechter, coach en kon er altijd op z’n professionele hulp gerekend worden als schilder en glaszetter”, aldus burgemeester Reinders.

 1. De heer drs. J.J. (Jan) Onnes uit Maarssen

De burgemeester omschrijft de heer Onnes: “als iemand die zich al jarenlang op allerlei manieren inspant om de wereld een beetje mooier te maken. Gezondheidszorg en senioren vormen hierbij de hoofdmoot voor het vele vrijwilligerswerk dat hij heeft gedaan.”

Hij ontving zijn onderscheiding als lid van de seniorenraad Stichtse Vecht (2012-2020), waarvan zeven jaar als een geliefd voorzitter, initiator en voorbereider van ZorgPlatform Stichtse Vecht (2018-2020), kartrekker van diverse projecten en bestuursfuncties bij Rotary Maarssen-Breukelen (1983-2017), vicevoorzitter van de Raad van Toezicht gezondheidscentra Maarssenbroek (2000-2008), lid van het bestuur en voorzitter van Raad van Toezicht Maria Dommer Stichting (1983-ca. 2000), lid dagelijks bestuur en tevens voorzitter sectie zorg bij Stichting Welzijn Ouderen Maarssen (1984-2000) en penningmeester en voorzitter kascontrole commissie van de Maarssense Hockey Vereniging (ca. 10 jaar).

 1. De heer J. (Jan) Loffeld uit Maarssenbroek

De heer Loffeld ontving zijn onderscheiding voor zijn vrijwillige verdiensten als (inter)nationaal (hoofd)scheidsrechter bij de Koninklijke Nederlandse Krachtsport en Fitnessbond, sectie worstelen (1996-2015). Hij floot o.a. bij Europese en Wereldkampioenschappen, maar ook in de Duitse competitie.

In 2001 is hij – evenals Visser – toegetreden tot het internationale scheidsrechterkorps. Daarnaast verzorgde hij samen met de heer Visser (ook onderscheiden) scheidsrechtercursussen in Nederland en Suriname. De reizen hier naartoe werden veelal uit eigen zak betaald. Ook is hij medeorganisator van het belangrijkste jeugd worsteltoernooi van Nederland, het Easter Wrestling Tournament, een evenement dat uitgegroeid is tot het grootste toernooi van West-Europa.

Sinds 2018 is hij voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Krachtsport en Fitnessbond, sectie worstelen waar hij zich inzet als promotor van de worstelsport. “Hij is een onmisbare schakel als het gaat om de Nederlandse worstelsport”, zo omschreef de burgemeester de heer Loffeld in zijn toespraak.

4. De heer R.W. (Ron) Visser uit Harderwijk

Ook de heer Visser kreeg zijn onderscheiding – evenals de heer Loffeld – voor zijn vrijwilligerswerkzaamheden als (inter)nationaal (hoofd)scheidsrechter vanaf 1996 tot heden bij de Koninklijke Nederlandse Krachtsport en Fitnessbond, sectie worstelen.

In 2001 is hij – evenals Loffeld – toegetreden tot het internationale scheidsrechterkorps. Ook hij zet zich in om anderen belangeloos het vak van scheidsrechter in de worstelsport te leren. Samen met de heer Loffeld reist hij vaak op eigen kosten naar Suriname om cursussen en trainingen te geven en anderen op te leiden. Alle scheidsrechters in de worstelwereld in Suriname zijn door beide heren opgeleid.

Momenteel is Visser hoofdscheidsrechter van de Nederlandse Worstelfederatie en representeert hij Nederland op diverse internationale wedstrijden. Ook hij is medeorganisator van het jaarlijkse Easter Wrestling Tournament, een evenement dat jaarlijks bij de Halter in Utrecht wordt georganiseerd met ca. 700 deelnemers uit 20 landen. Helaas ligt dit evenement door de coronapandemie nu even stil.

5. De heer P.J.M. (Peter) Verhoeven uit Maarssen

De heer Verhoeven ontving zijn onderscheiding omdat hij zich sinds 2005 geheel belangeloos inzet als secretaris (tot 2006) en voorzitter (sinds 2006) en vrijwilliger bij de Vasculitis Stichting. Dit is een landelijke patiëntenorganisatie van en voor mensen met een (primaire) systematische vasculitis en hun naasten. Vasculitis is een verzamelnaam voor een aantal ernstige, chronische ziektebeelden waarbij de wand van de bloedvaten ontstoken raakt.

Hij geeft leiding aan ca. vijftig vrijwilligers, is o.a. hoofdredacteur van het patiënten blad Vascuzin en  mede-organiseert webinars, het lotgenotencontact en de landelijke en regionale patiëntendagen. De heer Verhoeven werkt nauw samen met medisch specialisten, is de patiëntvertegenwoordiger in de Systematische Auto-immuunziekten Nederland (SANL).

“Hij heeft de stichting naar een hoog en professioneel niveau gebracht en de band met de medische en farmaceutische wereld, wereldwijd uitgediept”, aldus burgemeester Reinders.

Zo is hij lid van de European network of Rare Diseases, het European Network on Rare Primary Immunodeficiency, Autoinflammatory and Autoimmune diseases, richtte hij in 2018 Vasculitis Europe op en in 2020 Vasculitis International, waar hij ook voorzitter van werd. Voorts is hij patiënten vertegenwoordiger bij het Europees Geneesmiddelenbureau.

Daarnaast was de heer Verhoeven tot 2019 zestien jaar in verschillende functies betrokken bij de Vrijmetselaarsloge Post Nubila Lux Amsterdam.

6. De heer J.G. (Gerrit) Cornelisse uit Maarssen

De heer Cornelisse kreeg zijn onderscheiding omdat hij zich al dertig jaar inzet als vrijwilliger en sinds enkele jaren als bestuurslid voor speeltuinvereniging ’t Schilderskwartier met ca. 400 leden in Maarssen-Dorp. Hier verzorgt hij het tuin- en groenonderhoud, het opknappen van het zwembad – waar zomers veel gebruik van wordt gemaakt – het schilderwerk en reparatiewerkzaamheden. Daarnaast zet hij zich in voor sponsorwerving. Hij zet zich vele uren per week in voor de leefbaarheid van kinderen in Maarssen.

“Hij vindt het vooral belangrijk dat speeltuin ’t Schilderskwartier een sociale én veilige plek is voor iedereen”, aldus de burgemeester in zijn toespraak.

7. De heer S.C.M. (Stef) van Leeuwe uit Maarssenbroek

“Een vrijwilliger die zich onvermoeibaar en met veel passie heeft ingezet voor vele goede doelen”, zo omschreef burgemeester Reinders, de heer van Leeuwe in zijn toespraak.

De heer Van Leeuwe is onderscheiden omdat hij een actieve vrijwilliger is die tal van (bestuurlijke) functies heeft bekleed. Zo was hij bestuurslid van OSM’75 atletiek en recreatiesport (1985-1993), secretaris van de adviesraad Sportraad Maarssen (2004-2016), bestuurslid en voorzitter van het Rode Kruis, district Utrecht Midden (2005-2013), penningmeester van de Stichting Ontwikkelingssamenwerking Maarssen-Outjo (2005-2017), penningmeester (2013-2019), voorzitter (2019-2020) en fondsenwerver van de Vereniging Vrienden van museum Slot Zuylen (2013-2020), penningmeester van Stichting Slot Zuylen (2018-maart 2020), waar hij een nieuwe financiële administratie heeft opgezet en is hij bestuurslid, penningmeester en voorzitter van de Raad van bestuur van de stichting Welzijn Stichtse Vecht (2004-heden).

8. De heer H. (Henk) Kroon uit Loenen aan de Vecht

De heer Kroon ontving zijn onderscheiding voor zijn langdurige inzet als vrijwilliger bij de Hervormde Gemeente Loenen (vanaf 1973 tot heden) in verschillende functies. Zo was hij tot 2017 verantwoordelijk voor de financiële en ledenadministratie en contactpersoon voor externe organisaties, zoals leveranciers en gemeente. Werken met een geautomatiseerde administratie wist hij zich eigen te maken. Daarnaast maakte hij de jaarlijkse begroting en de jaarrekening op.

Ook was hij diaken (1973-1986), verzorgde hij het stencilwerk (vanaf 2006), heeft hij tot 2018 het kerkblad “De Kerkklok” verzorgd, evenals de uitgifte van collectebonnen (sinds 1986).

Sinds 2016 fungeert de heer Kroon ook als koster. Tot zijn taken behoort het bijhouden van de kerkelijke agenda, de verhuur van kerkelijke gebouwen, het regelen van trouw- en rouwdiensten, het luiden van de klokken, het openen van de deuren, het verzorgen van koffie en thee en het regelen van de verwarming.

9. De heer N.H. (Niek) de la Haije uit Breukelen

De heer De la Haije is onderscheiden vanwege een groot scala aan vrijwilligerswerk.

Zo is hij sinds 1995 commissaris (1995-2003) en secretaris (2003 tot heden) van de Oranjevereniging Breukelen met ca. 750 leden. Hier draagt hij zorg voor de ledenadministratie en vergunningen. Ook wordt hij de stuwende kracht genoemd als het gaat om bewustwording van alles wat met de Tweede Wereldoorlog verband houdt, bij kinderen van de middelbare school (groep 3) en achtste groepers van de basisscholen in Breukelen. Met deze leerlingen ging hij jarenlang op excursie naar Overloon en Ysselsteyn (in Limburg) en het Anne Frankhuis in Amsterdam. Op Koningsdag is hij altijd de grote organisator achter het middagprogramma met muziek en spel op De Kerkbrink in Breukelen.

Daarnaast was hij van 2003-2006 commissielid en van 2006-2010 raadslid voor de VVD in de voormalige gemeente Breukelen, voorzitter van de sportraad Stichtse Vecht (2011-2014), voorzitter van de stichting 4 en 5 mei Stichtse Vecht (2014-2017), vicevoorzitter van de Nederlandse Brood en Banketbakkersondernemersvereniging (2010-2016). Ook is hij al een paar jaar de ontvanger van Sinterklaas bij de intocht in Breukelen voor de winkeliersvereniging en praat hij het programma aan elkaar.

10. De heer A.J. (Arnold) Cramer uit Loenen aan de Vecht

De heer Cramer ontving zijn onderscheiding vanwege zijn verdiensten voor de wielrensport en de samenleving.

Zo is hij sinds 1988 medeoprichter en penningmeester van de Rennersclub De Eendracht, waar hij competities mede organiseert, de vergunningen regelt, sponsoren werft en assisteert tijdens wedstrijden. Sinds 2002 is hij jurylid bij de wielerwedstrijd Midden Nederland Competitie veldrijden en vanaf 2017 ook secretaris van de Koninklijke Nederlandse Wielren Unie, district Midden (ca. 1.000 leden). Daarnaast was hij van 1979 tot 1988 bestuurslid van woningbouwvereniging De Vechtparel in Loenen aan de Vecht en vanaf 2001 vrijwilliger bij de Stichting Oliebollenactie Loenen aan de Vecht.

11. De heer K. (Nico) Oord uit Loenen aan de Vecht

De heer Oord ontving zijn onderscheiding als medeoprichter (vanaf 1988) én secretaris van Rennersclub De Eendracht. Deze vereniging heeft als doel om de wielersport in de regio te promoten. Naast secretariële werkzaamheden nam hij in de jaren tachtig de organisatie van verschillende wielerrondes op zich. Voorts verzorgt hij iedere zaterdag de trainingen en een tweetal trainingsweekenden in voor- en najaar.

Daarnaast was de heer Oord van 2003 tot 2015 penningmeester van de Oranjevereniging Loenen   waar hij tot op heden nog een actieve vrijwilliger is. Al 20 jaar organiseert hij hiervoor de fietspuzzeltocht en is hij al 15 jaar de bedenker van de teamspelmiddagen en -avonden voor jongeren en volwassenen.

Sinds 2008 is hij penningmeester van de Koninklijke Nederlandse Wielrenners Unie, district Midden.

Zowel hij als de heer Cramer vormen de drijvende krachten achter tal van activiteiten op districtsniveau.

Vanaf 2012 is de heer Oord eveneens trainer en vrijwilliger bij de Vereniging Wieler- en Toerclub (TWC) Woerden e.o. Hij geeft hier wielrentrainingen, maakt trainingsschema’s, coacht jeugdleden en leidt trainers op.

Mocht u naar aanleiding van dit persbericht vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Nathalie van Dijk tel. (0346) 25 42 44, 06 – 580 76 270 of mail naar persvragen@stichtsevecht.nl.