Direct naar de content

Lintjesregen 2020 in Stichtse Vecht: acht inwoners Koninklijk onderscheiden

Embargo tot vrijdag 24 april 13.00 uur
De jaarlijkse lintjesregen op vrijdag 24 april ter gelegenheid van Koningsdag heeft dit jaar een andere vorm. In plaats van de feestelijke bijeenkomst waar de burgemeester de lintjes opspeldt kregen acht inwoners van Stichtse Vecht vanochtend een persoonlijk telefoontje van burgemeester Ap Reinders. Hij vertelde hen het heuglijk nieuws dat het Zijne Majesteit de Koning heeft behaagd om hen te benoemen in een ridderorde. In dit gesprek vertelde hij de gedecoreerden in spe waarom hun deze eer te beurt is gevallen en feliciteerde hij ze namens het gemeentebestuur met hun bijzondere onderscheiding.

Landelijke uitreiking

In verband met de maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus zullen de burgemeesters de Koninklijke Onderscheidingen voorlopig niet opspelden. De Kanselarij der Nederlandse Orden, die verantwoordlijk is voor de lintjes, zoekt naar een landelijk moment om de Koninklijke Onderscheidingen alsnog uit te reiken in het bijzijn van familie, vrienden en collega’s. Wanneer dit gebeurt hangt af van het verloop van de coronacrisis.

De namen van alle gedecoreerden in de lintjesregen van dit jaar worden vrijdag 24 april bekendgemaakt in een speciale uitgave van de Staatscourant en de Kanselarij der Nederlandse Orden verspreidt een persbericht.

Vijf vrouwen en drie mannen

In Stichtse Vecht zijn er dit jaar vijf vrouwen en drie mannen die een Koninklijke Onderscheiding ontvangen.

Het gaat om de volgende personen:

  1. Mevrouw P.M. van Bekkum-van Breukelen uit Breukelen (Lid in de Orde van Oranje-Nassau)
  2. Mevrouw J. de Ruiter-Wigmans uit Maarssen (Lid in de Orde van Oranje-Nassau)
  3. Mevrouw C.H. Schot-Ruiter uit Vreeland (lid in de Orde van Oranje-Nassau)
  4. Mevrouw M.J.J. Terra-Olijhoek uit Vreeland (Lid in de Orde van Oranje-Nassau)
  5. Mevrouw L.F. Vriesinga-Uitzinger uit Maarssen (Lid in de Orde van Oranje-Nassau)
  6. De heer B.J. Brouwer uit Maarssenbroek (Ridder in de Orde van Oranje-Nassau)
  7. De heer Y.Y. Tang uit Maarssenbroek (Lid in de Orde van Oranje-Nassau)
  8. De heer L. Verhoek uit Kockengen (Lid in de Orde van Oranje-Nassau)

 

Achtergrondinformatie gedecoreerden:

1.     Mevrouw P.M. van Bekkum-van Breukelen

Mevrouw Nel van Bekkum wordt vooral onderscheiden vanwege haar langdurige vrijwilligerswerkzaamheden en verdiensten voor kerk en samenleving.

Zo was zij lid diaconie en voorzitter van het parochiebestuur bij H. Pius X Parochie in Den Haag (1968-1994), lid schoolbestuur van de Johannes Baptistaschool in Den Haag (1970-1976), coördinator, mede-initiator en vrijwilliger bij Nederlandse Hospicevereniging (1989-2005), bestuurslid beleid en personeel van Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg (VTZ) Breukelen (1994-2013), lid bezoekgroep, initiatiefnemer Oecumene in Breukelen, lid pastoraatsgroep van parochie H. Johannes de Doper in Breukelen (1995-heden), vrijwilliger en pianiste bij de weeksluiting voor bewoners van zorgcentrum de Aa, de Angstel en ’t Heycop. (2003-heden), vrijwilliger vanuit de Johannes de Doper Parochie/Oecumenische Liturgiecommissie Pauluskerk (2007-heden), secretaris Stichting Makom Ma Wouri (Vrienden van Kameroen) te Breukelen (2015-heden). Deze stichting verleent humanitaire hulp aan weeskinderen, gehandicapten en slachtoffers van het hiv-virus in Kameroen.

Tot op de dag van vandaag is mevrouw Van Bekkum breed betrokken bij alles wat er speelt binnen de kerk, ondanks haar leeftijd (84 jaar). Zij is één van de dragende krachten van de kerk.

Daarnaast heeft zij in 2013 de fusie begeleid tussen Stichting Vrijwilligers terminale Zorg en Thuis Sterven.

2.     Mevrouw J. de Ruiter-Wigmans

Mevrouw Jantien de Ruiter ontvangt haar onderscheiding voor haar langdurige verdiensten als vrijwilliger bij de Vereniging Historische Kring Maarssen (1985 – heden), de stichting het Vechtstreekmuseum in Maarssen (1994 tot heden) en de Snelle Geneeskundige Groep (2005-2017).

Daarnaast fungeerde zij jarenlang als EHBO’er bij evenementen, onder andere bij het Parkpodium en het cultuurfestival, maar ook bij de lokale veteranenbijeenkomst in 2019 in park Goudestein.

Bij het Vechtstreekmuseum is mevrouw De Ruiter al meer dan 25 jaar vrijwilliger. Zij is daar actief als gastvrouw, verzorgt rondleidingen en beheert de activiteitenagenda. Daarnaast draagt zij bij aan de inrichting van de tijdelijke tentoonstellingen. Tevens verzorgt zij het beheer en de inkoop van de horecagoederen. Ook verricht zij facilitaire werkzaamheden.

Dat geldt eveneens voor de Historische Kring Maarssen waar mevrouw De Ruiter al 35 jaar actief is bij de ondersteuning van een groot aantal verschillende activiteiten van de kring. Zij ondersteunt het bestuur en verzorgt de ledenadministratie. Verder ondersteunt zij bij de organisatie van lezingen. Ook houdt zij zich bezig met de verkoop van de boeken en beheert zij het archief.

3.     Mevrouw C.H. Schot-Ruiter

Mevrouw Elly Schot ontvangt haar onderscheiding omdat zij veel heeft betekend en nog steeds betekent voor de Vreelandse gemeenschap op zowel bestuurlijk, sportief als uitvoerend terrein.

Zo is zij sinds 1993 tot nu actief bij gymnastiek- en Sportvereniging DOS in Vreeland als vrijwilliger en secretaris (1996-2002). In 2019 jureerde zij voor het 20ste jaar bij DOS en werd zij benoemd tot erelid van de club voor haar onmisbare inzet.

Vanaf 2009 tot nu is Elly Schot vrijwilliger bij de Protestantse Gemeente te Vreeland. Zij is beheerder van de Nicolaaskerk, koster en lid van het college van kerkrentmeesters. Tevens treft zij de voorbereidingen voor de huwelijken en de uitvaarten, is zij betrokken bij de lokale muziekuitvoeringen en beheert zij de ledenadministratie.

Daarnaast is mevrouw Schot vanaf 2009 secretaris van en vrijwilliger bij de KNV-EHBO, afdeling Vreeland. Sinds 2015 is zij medecoördinator van het EHBO-reanimatieproject Stichtse Vecht, fungeert zij als coördinator en geeft zij EHBO-les.

Verder beheert zij de ledenadministratie, bezoekt zij de landelijke EHBO-vergadering van het Oranje Kruis, onderhoudt zij de website, vraagt zij subsidies aan en onderhoudt zij het contact met de European Resuscitation Council en andere instanties.

Ook haar vrijwilligerswerkzaamheden als scheidsrechter bij een handbalvereniging in Muiden mogen niet onvermeld blijven, evenals haar functie als secretaris van het verjaardagsfonds van de Gereformeerde Kerk in Loenen aan de Vecht (1985-1992).

4.     Mevrouw M.J.J. Terra-Olijhoek

Mevrouw Ria Terra krijgt haar onderscheiding vanwege haar langdurige werkzaamheden voor De Mozarthof, een school voor zeer moeilijk lerenden in de leeftijd van 4 tot 20 jaar, in Hilversum. Eerst als directeur en na haar pensionering in 2005 als vrijwilliger.

Na haar pensionering heeft zij haar leerlingen nooit los kunnen laten. Al haar vrije tijd steekt zij met veel passie in de school. Zij is voorzitter van de Stichting Vrienden Mozarthof (vanaf 2011), docente schilderen en tekenen op De Mozarthof, alsmede oprichter, coördinator en verantwoordelijke voor het jaarlijkse wintersportkamp van school (vanaf 2005 als vrijwilliger).

Mevrouw Terra wordt op handen gedragen door zowel ouders als leerlingen. Onder haar bezielende positieve leiding weet zij kwetsbare leerlingen te helpen zich verder te ontwikkelen. Zij wil de leerlingen voorbereiden op hun toekomst. Een toekomst waarin leerlingen gebruik kunnen maken van hun talenten. ‘Sterk maken voor de toekomst’, noemt zij dat. Haar visie is altijd dat ook kinderen met een beperking vele mogelijkheden hebben. Zij probeert altijd de juiste snaar te raken en de leerlingen te motiveren meer uit zichzelf te halen.

5.     Mevrouw L.F. Vriesinga – Uitzinger

Mevrouw Francis Vriesinga krijgt haar onderscheiding vooral voor haar grote verdiensten voor de Stichting Welzijn Ouderen Maarssen (SWOM). Dit werd later Welzijn Stichtse Vecht.

Mevrouw Vriesinga heeft zich in diverse functies, zoals vrijwilliger, vicevoorzitter en bestuurslid vanaf 1984 tot 2019 met grote betrokkenheid voor het welzijnswerk in het algemeen en in het belang van de SWOM in het bijzonder ingezet. Ze begeleidde vooral juridisch complexe kwesties en was nauw betrokken bij de fusies in 2013 en 2017.

Daarnaast initieerde zij de Stichting Activiteitenbus en verleende zij veel ondersteuning bij de oprichting van het ouderencentrum De Vondel in Maarssen.

Verder heeft zij zich als vrijwilliger en bestuurslid van de Stichting Vrienden van het Johan van Oldenbarnevelt Gymnasium in Amersfoort bijzonder verdienstelijk gemaakt. Zo was zij van 2002 tot 2014 verantwoordelijk voor de nieuwsbrief die tweemaal per jaar uit kwam.

Ook is zij sinds 2012zij vrijwilliger bij de Stichting Akademie Muzikaal Talent (AMT) in Utrecht (van 2012 tot nu) en vrijwilliger en secretaris bij Golfclub De Haar (vanaf 2015).

Tot slot mogen haar verdiensten als voorzitter van de Nederlandsche Vereniging van Vrouwen met Academische opleiding, afdeling Utrecht, haar inzet als bestuurslid van het Maarten Schuit Fonds en als secretaris van het Hendrik Tuinema fonds niet onvermeld blijven.

6.     De heer B.J. Brouwer

De heer Brouwer ontvangt zijn onderscheiding voor zijn langdurige inzet voor Scouting Nederland op zowel plaatselijk (vanaf 1988) als landelijk terrein (vanaf 1992) in verschillende functies.

Zo was hij van 1992-1995 landelijk voorzitter van het team ‘cash distribution’, voor het organiseren van de Wereld Jamboree in de zomer van 1995 te Biddinghuizen. Dit tiendaagse kamp trok 26.000 scoutingleden tussen de 14 en 18 jaar afkomstig uit 160 landen. Van 1997-2004 was Brouwer lid van het organisatieteam van de landelijke scoutingwedstrijden (een lang weekend met Pinksteren voor een paar honderd scouts) en was hij van 2000-2002 penningmeester in de voorbereiding van de Nederlandse deelnemers die deelnamen aan de Wereld Jamboree in Thailand in 2002 (500 Nederlandse deelnemers).

Vanaf 2008 was de heer Brouwer de initiator en trekker van een netwerk van financieel specialisten voor Scouting Nederland. Hierbij heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het beoordelen van begrotingen en jaarrekeningen van de Landelijke Ledenactiviteiten (LLA’s), waarbij een archief is opgebouwd. Dit archief wordt tot op heden gebruikt om begrotingen van nieuwe activiteiten te beoordelen en om penningmeesters van LLA’s te ondersteunen.

Ben Brouwer is altijd de constante factor voor het projectbureau, de landelijke penningmeester en het landelijk bestuur. Door zijn inbreng zijn veel LLA’s financieel positief afgesloten.

Plaatselijk heeft hij zich ingezet als verantwoordelijk leider bij Scoutinggroep Dr. A.E. Hermans in Driebergen (1988-1994) en vanaf 1994 tot op de dag van vandaag als leider en penningmeester van de Scoutinggroep Woudlopers Zeist.

Daarnaast was hij van 2016 tot 2019 lid van de medezeggenschapsraad van het Broeckland College Breukelen.

7.     De heer Y.Y. Tang

De heer Tang wordt onderscheiden omdat hij zich al twintig jaar als bestuurder (vice-voorzitter 2003-2011 en voorzitter vanaf 2011) en vrijwilliger inzet voor de stichting Chinese ouderen Chun Pah (300 leden) in Utrecht. Deze stichting organiseert onder andere uitjes en bijeenkomsten voor Chinese ouderen om hen uit hun isolement en eenzaamheid te halen.

Naast reguliere wekelijke activiteiten neemt de heer Tang vaak het voortouw om informatiebijeenkomsten voor Chinese ouderen te organiseren. Vaak over thema’s die alle ouderen aangaan. Variërend van voorlichting over pensioenen, OV-chipkaart, regiotaxi, gezondheid en (brand-)veiligheid tot het invullen van formulieren en buurthulp.

De heer Tang wordt getypeerd als een pionier in de opstart van een groot aantal projecten en activiteiten, zoals: dansworkshops, karaoke, Chinese opera, vechtkunst, busreizen, de organisatie van rondleidingen en uitjes, Chinese spelletjesmiddagen (met mahjong en kaarten).

Al deze activiteiten worden georganiseerd in buurtcentrum Oase in Utrecht waar ouderen op maandag en vrijdag terecht kunnen. Hierbij zorgt de heer Tang voor de verbinding met de verschillende migranten gemeenschappen in Utrecht. Velen van hen hebben ook activiteiten in buurtcentrum Oase. Voor hem is het vanzelfsprekend om zich naast zijn werk als kok belangeloos in zijn vrije tijd voor hen in te zetten.

8.     De heer L. Verhoek

De heer Verhoek ontvangt zijn onderscheiding omdat hij zich langdurig heeft ingezet voor de sport, kerk en de Kockengense gemeenschap.

Vanaf 1980 bekleedde Bertus Verhoek diverse functies bij voetbalvereniging VV Kockengen. Hij kwam in het jeugdbestuur (waar hij ook voorzitter van was) terecht en van daaruit werd hij penningmeester in het hoofdbestuur. Daarnaast was hij leider van een elftal (verzorgde de trainingen) en redactielid van het voetbalclubblad dat zestien keer per jaar uitkwam en zat hij in 2010 in de commissie kunstgrasveld dat in 2011 is gerealiseerd. Nu verzorgt hij de ledenadministratie en int hij de contributie.

Vanaf het moment dat Stichting Zwem- en Recreatiepark De Koet is opgericht in 1996 houdt de heer Verhoek de donateursadministratie bij. Daarnaast is hij al 23 jaar (sinds 1997) actief bij het jaarlijkse muziekfestival Koetstock in De Koet waar hij verantwoordelijk is voor de controle van de entreebewijzen.

Sinds 2015 is de heer Verhoek ook penningmeester van de Gereformeerde kerk van Kockengen. De kerk behoort tot de PKN. In deze functie is hij ook lid van het College van Kerkrentmeesters.

Verder onderhoudt hij de relatie met de centrale kerkelijke commissies en organen van de PKN, op het terrein van financiën en verzorgt hij jaarlijks de actie Kerkbalans.