Direct naar de content

Meldpunt illegale verhuur ingesteld

Inwoners van Stichtse Vecht, met name in Maarssenbroek, klagen al enige tijd over illegale kamerbewoning en hiermee samenhangende overlast. ‘Verkamering’ is in de gemeentelijke bestemmingsplannen niet toegestaan. Gemeente Stichtse Vecht heeft daarom een taskforce samengesteld om de problematiek aan te pakken en heeft een meldpunt voor illegale verhuur en overlast ingericht: illegaleverhuur@stichtsevecht.nl of tel. 0346 – 25 48 35 (bereikbaar tussen 08.00 en 20.00 van ma t/m vrij). Bewoners kunnen hier een vermoeden van illegale verhuur melden, waarna de gemeente onderzoek gaat doen. Meldingen worden binnen 72 uur opgepakt.

Bij directe overlast wordt geadviseerd de politie te bellen: bij spoed 112 en bij minder urgente zaken 0900 – 88 44. Wil men strafbare feiten liever anoniem melden, neem dan contact op met Meld Misdaad Anoniem via 0800 – 70 00. De informatie over het meldpunt illegale verhuur van de gemeente staat op ook op de website.

Inspecties en onderzoek

De gemeente heeft inmiddels een lijst met 49 panden in de gemeente, waar (mogelijk) illegale verhuur plaatsvindt. De betrokken eigenaren van deze panden kunnen rekenen op aanschrijvingen en bezoek van handhavers en politie. 14 panden zijn inmiddels grondig beoordeeld en ook bezocht en de eigenaren van de overige 35 panden hebben een brief ontvangen dat zij op de lijst staan en nader onderzoek plaatsvindt. Inspecties richten zich niet alleen op illegale verhuur maar zijn ook uitgebreid naar (brand)veiligheid.

Voor 10 panden loopt inmiddels een handhavingsprocedure, waarbij in 1 geval een last onder dwangsom is opgelegd. Daarnaast werkt de gemeente ook aan de inzet van een breder juridisch instrumentarium om de verhuur aan te pakken. Hiertoe werkt de gemeente onder meer samen met andere gemeenten met vergelijkbare problematiek.

Partners Taskforce

Voor de aanpak van het probleem van de illegale verhuur is capaciteit ingehuurd. Samen met andere partners is een gemeentelijke taskforce ingericht, zoals politie. Daarmee zijn in de taskforce alle benodigde disciplines vertegenwoordigd. Met betrokken bewoners is afgesproken dat zij ook meewerken in deze taskforce. Zo wil de gemeente nog meer gebruikmaken van de kennis en ervaringen van de bewoners en eventueel juridische acties afstemmen.

De gemeente wil meer inzetten op de weerbaarheid van wijken en buurten als het gaat om het tijdig signaleren van illegale verhuur, het melden van overlast en het eventueel samen met de gemeente zetten van juridische vervolgstappen. Hiertoe worden later dit jaar ook één of meerdere informatiebijeenkomsten en/of webinars georganiseerd.

Mocht u naar aanleiding van dit persbericht vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Jacqueline Hartogs tel. (0346) 25 42 13, 06 – 839 67 506 of mail naar persvragen@stichtsevecht.nl.