Direct naar de content

Middelbare scholen in Stichtse Vecht controleren kluisjes

Actie bedoeld om veiligheid op school te waarborgen

Vanochtend zijn bij meerdere middelbare scholen in Stichtse Vecht kluisjescontroles uitgevoerd. Daarbij zijn kluisjes van leerlingen doorzocht op de aanwezigheid van vuurwerk of andere verboden spullen zoals drugs en wapens.

De kluisjes zijn steekproefsgewijs gecontroleerd door de conciërges en directieleden. De controles vonden plaats in aanwezigheid van de politie. Agenten waren aanwezig en aanspreekbaar voor vragen of ondernemen van verdere actie. Bij de controles is niets verdachts aangetroffen.

De kluiscontroles zijn onderdeel van het veiligheidsbeleid van de middelbare scholen in Stichtse Vecht. De controles helpen de politie en gemeente met het beteugelen van overlast door vroeg afsteken van vuurwerk en zijn alert op de handel in illegaal knalwerk.

“Met deze gerichte controle op de aanwezigheid van vuurwerk hoop ik dat leerlingen nadenken over de risico’s die ze nemen met vuurwerk en de boete van enkele honderden euro’s die zij riskeren.”, aldus burgemeester Ap Reinders. “Als gemeente beschouwen we deze actie als een belangrijk gezamenlijk initiatief om de veiligheid op en rond scholen te vergroten en te waarborgen. Scholen, gemeente en politie blijven vanzelfsprekend ook de komende tijd gezamenlijk op dit thema optrekken.”

Mocht u naar aanleiding van dit persbericht vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Martin van Bruggen, tel. 06 514 88 692 of mail naar persvragen@stichtsevecht.nl.