Direct naar de content

Nieuwe leden college B&W Stichtse Vecht geïnstalleerd

Op dinsdag 7 juni zijn tijdens de gemeenteraad de nieuwe leden van het college van burgemeester & wethouders van Stichtse Vecht geïnstalleerd. Wethouders Frank van Liempdt (Lokaal Liberaal), Arjan Wisseborn (VVD Stichtse Vecht), Dick Polman (D66 Stichtse Vecht), Karin van Vliet (Streekbelangen Stichtse Vecht) en burgemeester Ap Reinders vormen nu samen het college. 

Coalitieakkoord: Bouwen aan een stevig fundament voor Stichtse Vecht

Tijdens de raadsvergadering van 7 juni werd het coalitieakkoord besproken. Onder leiding van formateur Yvonne van Mastrigt werd hard gewerkt aan de totstandkoming. In de komende bestuursperiode wil het college bouwen aan een stevig fundament met als doel om een slagvaardige en betrouwbare lokale overheid te zijn voor onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties.

Portefeuilleverdeling

Wethouder Frank van Liempdt (1e locoburgemeester);

Ruimtelijke Ordening, Volkshuisvesting (Wonen), Vergunningverlening, Riool en Water, Dierenwelzijn.

Wethouder Arjan Wisseborn (2e locoburgemeester):

Financiën, Inkoop en aanbesteding, Dienstverlening, Mobiliteit en wegen, Maatschappelijk vastgoed, Cultuur en monumenten, Toerisme en recreatie, Regionale coördinatie.

Dick Polman (3e locoburgemeester):

Personeel en organisatie, Inwonersparticipatie, Duurzaamheid, Ruimtelijke ordening en zonnevelden, Implementatie Omgevingswet, Economie, Jeugdhulp, Wmo.

Karin van Vliet (4e locoburgemeester):

Volksgezondheid, Preventie en vroegsignalering, Jeugd- en jongerenbeleid en ouderenbeleid, Sport, Onderwijs (inclusief huisvesting), Openbare Ruimte, Gebiedsgericht werken, Werk en inkomen (inclusief inburgering), Inclusie.

Het college van burgemeester en wethouders heeft verder besloten om elke wethouder vanuit de eigen portefeuille voor de gehele gemeente het bestuurlijke aanspreekpunt te laten zijn en geen gebieds- of wijkwethouders aan te wijzen. Dit past naar mening van het college bij de schaal van de gemeente, is duidelijk voor inwoners en vergroot de bestuurlijke effectiviteit en doelmatigheid.

Komende tijd

De nieuwe wethouders gaan de komende weken met elkaar de gemeente in. In een uitgebreid programma maken ze (opnieuw) kennis met inwoners en organisaties.

Installatie raads- en commissieleden

Door de installatie van de nieuwe wethouders kwamen er drie plekken in de gemeenteraad beschikbaar. Tijdens de raadsvergadering werden daarom ook nieuwe raadsleden geïnstalleerd: Frank Venus (Lokaal Liberaal), Jan van Sligtenhorst (Streekbelangen) en Mishael van Luipen (VVD).

Afscheid wethouders

Met de komst van de nieuwe wethouders is ook het afscheid gekomen van de wethouders Hetty Veneklaas en Maarten van Dijk. Zij zijn tot en met 7 juni wethouder voor Stichtse Vecht geweest. Maarten van Dijk had onder andere Economie, gebiedsgericht werken, Werk en inkomen en beheer Leefomgeving in zijn portefeuille. Hetty Veneklaas had onder andere Wmo, Volksgezondheid, Welzijn, Jeugdzorg en Onderwijs in haar portefeuille. De organisatie neemt op later moment afscheid van de twee wethouders.

 

Afbeeldingen

  • vlnr: Frank van Liempdt, Dick Polman, Ap Reinders, Karin van Vliet en Arjan Wisseborn.

Mocht u naar aanleiding van dit persbericht vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Judith Wildbret via 06 58 07 61 95 en  persvragen@stichtsevecht.nl.