Direct naar de content

Ondertekening regionale Green Deal Duurzame Zorg met Zorggroep De Vechtstreek en Woningstichting Vecht en Omstreken

Op 28 september 2020 ondertekenden gemeente Stichtse Vecht en zorginstelling Zorggroep De Vechtstreek, samen met de verhuurders Woningstichting Vecht en Omstreken en Habion, de regionale Green Deal Duurzame Zorg. Doel is om de milieuprestaties van de zorgorganisaties verder te verbeteren en hiermee toe te werken richting een klimaatneutrale zorgsector.

 

Met het ondertekenen van deze samenwerkingsovereenkomst nemen zowel de zorginstelling als de verhuurders hun verantwoordelijkheid om te besparen op het gebied van energie, water, voedsel en grondstoffen. Het doel is om in lijn met het regeerakkoord en de landelijke Green Deal Duurzame Zorg, te werken naar 49% klimaatneutraliteit in 2030.

Jeroen-Willem Klomps, wethouder in Stichtse Vecht: ”Deze regionale Green Deal Duurzame Zorg sluit naadloos aan bij de duurzaamheidsdoelstellingen van onze gemeente. We zien dat zorginstellingen zoals Zorggroep De Vechtstreek geconfronteerd worden met grote vraagstukken. Hierin willen we hen ondersteunen en stimuleren, en dus ondertekent ook gemeente Stichtse Vecht deze regionale Green Deal Duurzame Zorg”.

 De gemeente ondersteunt door middel van het faciliteren van duurzaamheidsadviezen en kennissessies en stimuleert de eigen verantwoordelijkheid op het gebied van duurzaamheid van de zorgorganisaties. Ook deelt de gemeente haar kennis over duurzame bedrijfsvoering.

Toekomstbestendige zorg

De partners in deze samenwerkingsovereenkomst zijn: zorginstelling Zorggroep De Vechtstreek, Woningstichting Vecht en Omstreken, Habion, Provincie Utrecht, Gemeente Stichtse Vecht en Milieuplatform Zorgsector.

Op 28 september 2020 is de Green Deal Duurzame Zorg ondertekend op Goudestein. Duurzame zorg is een onderwerp waarin de beleidsterreinen sociaal domein en duurzaamheid elkaar goed kunnen versterken: een toekomstbestendige zorg. Daarom waren namens de gemeente zowel wethouder Klomps (duurzaamheid) als Veneklaas (sociaal domein) hierbij aanwezig.