Direct naar de content

Oplevering rioolreconstructie Nieuwer Ter Aa

Donderdag 4 juli is het rioleringsproject in Nieuwer Ter Aa feestelijk afgesloten. In verschillende fases is het grootste deel van het dorp voorzien van nieuwe riolering. De openbare ruimte is opnieuw ingericht en de wegen zijn van nieuwe bestrating voorzien. Wethouder Frank van Liempdt kwam in het dorpshuis in Nieuwer Ter Aa op bezoek om samen met de Dorpsraad en de aannemer de afronding van het project te vieren.

De voorbereidingen voor de rioolreconstructie en de herinrichting van de straten zijn al gestart in 2016. Rioolinspecties gaven aan dat het riool moest worden vervangen, omdat het einde van de levensduur van het riool was bereikt. Ook grootschalig onderhoud aan de wegen was hard nodig. Fase 1 van de werkzaamheden is opgeleverd in maart 2018. In februari 2022 is de aannemer gestart met fase 2, die nu is afgerond.

Er is een gescheiden rioolstelsel aangelegd. Eén voor het vuilwater dat wordt getransporteerd naar de rioolwaterzuivering. En één voor het regenwater dat wordt afgevoerd naar het aanwezige oppervlaktewater. Hiermee wordt mogelijke wateroverlast voorkomen, omdat er minder regenwater wordt verzameld in één rioolbuis. Bij woonhuizen zijn regenpijpen afgekoppeld van het riool.

Wethouder Frank van Liempdt: “De werkzaamheden hebben langer geduurd dan de bedoeling was en de nodige overlast met zich meegebracht. Ik heb hiervoor aan de dorpsbewoners mijn excuses aangeboden. Gelukkig zijn de wegen nu klaar en zijn de werkzaamheden op een haar na afgerond. Het dorp ligt er weer prachtig bij!”

De langere doorlooptijd van het project had te maken met onvoorziene omstandigheden, zoals benodigd archeologisch bodemonderzoek, oplossen van bodemverontreiniging, wisselingen in de projectleiding en slechte weersomstandigheden. Het project is nog niet helemaal gereed, er moeten nog een paar puntjes op de i gezet worden en in het najaar gaat de gemeente nog groen en bomen planten.

Als bedankje voor het geduld en de overlast van de werkzaamheden ontvingen de bewoners van Nieuwer Ter Aa deze week een zelfbak pakket van de Vechtse Kano, het streekgerecht van Stichtse Vecht.

 

Afbeeldingen

  • Wethouder Frank van Liempdt overhandigt de attentie aan de voorzitter van de Dorpsraad, Toni van Selm.

Heeft u vragen naar aanleiding van dit persbericht, neem dan contact op met Arno Zwaneveld, senior communicatieadviseur gemeente Stichtse Vecht, tel. 06 – 20 41 07 18 of mail naar persvragen@stichtsevecht.nl.

Op de foto: wethouder Frank van Liempdt overhandigt de attentie aan de voorzitter van de Dorpsraad, Toni van Selm.