Direct naar de content

Overeenkomst over sloop en nieuwbouw Staatsliedenbuurt Maarssen

Wethouder Wonen Frank van Liempdt en manager volkshuisvesting Reijnder Jan Spits van woningcorporatie Portaal hebben 8 juli 2024 een overeenkomst getekend voor het woningbouwproject Staatsliedenbuurt in Maarssen. Portaal gaat 114 appartementen slopen en bouwt 210 woningen terug. Tegelijkertijd gaat de gemeente de openbare ruimte herinrichten (riolering, wegen en groen). Dit alles komt ten goede aan de leefbaarheid in de wijk.

Na het aangaan van de overeenkomst zal Portaal draagvlak bij haar bewoners gaan vragen voor de sloop van de panden. Nadat de huidige bewoners zijn verhuisd, kan de aanvraag voor de omgevingsvergunning worden ingediend door Portaal. De verwachting is dat de nieuwbouw van de eerste fase in 2026 van start kan gaan.

Wethouder Frank van Liempdt: “Uitgangspunt voor de aanpak is de door de bewoners opgestelde gebiedsvisie. Dit is echt een project op initiatief van de inwoners, dat 96 extra sociale- en middenhuurwoningen oplevert. Dat is goed nieuws, want daar is immers grote behoefte aan!”

Reijnder Jan Spits van Portaal: “Meer betaalbare huurwoningen in Maarssen zijn hard nodig. Veel mensen wachten al jaren op een sociale huurwoning. Vooral voor deze woningzoekenden ben ik blij met deze stap in de goede richting.”

Bewoners van de Staatsliedenbuurt in Maarssen hebben eind 2018 een burgerinitiatief ingediend bij de gemeenteraad. De initiatiefnemers maakten zich zorgen over de toekomst van de Staatsliedenbuurt. Vervolgens is een gebiedsvisie opgesteld en een stedenbouwkundig programma van eisen, met inbreng van de wijkbewoners. Voor de uitvoering van de plannen is het noodzakelijk een zogenoemde anterieure overeenkomst met Portaal te sluiten. Hierin worden afspraken, waaronder een kostenverdeling, vastgelegd.

Afbeeldingen

  • Manager Reijnder Jan Spits van Portaal en wethouder Frank van Liempdt tekenen op de projectlocatie de overeenkomst.

Heeft u vragen naar aanleiding van dit persbericht, bel dan met: Arno Zwaneveld, senior communicatieadviseur gemeente Stichtse Vecht, tel. 06 – 20410718 of mail naar persvragen@stichtsevecht.nl.