Direct naar de content

Overeenstemming over fietsbrug ter vervanging pont Nieuwer Ter Aa

Uitgangspunt is om pont voorlopig in de vaart te houden

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de provincie Utrecht en de gemeente Stichtse Vecht hebben overeenstemming bereikt over de aanleg van een fietsbrug over het Amsterdam-Rijnkanaal tussen Nieuwer Ter Aa en Breukelen. De fietsbrug gaat op termijn de pont vervangen.

Uitgangspunt is om de pont voorlopig in de vaart te houden. Al langere tijd wordt gesproken over het uit de vaart nemen van de pont vanwege de nautische veiligheidsrisico’s ervan op het kanaal. Provincie en gemeente hebben zich hard gemaakt voor het behoud van de pont en zijn blij met deze oplossing.

Structurele oplossing

Er is een gedeeld beeld dat de structurele oplossing een fietsbrug dient te zijn. Het Rijk draagt maximaal 20 miljoen euro bij aan de fietsbrug, de provincie en de gemeente dragen de verantwoordelijkheid voor de overige kosten en eventuele overschrijdingen.

Nadere studie is nodig om te bepalen hoe de brug er precies gaat uitzien, wanneer de aanleg start en wanneer de brug gereed is. De provincie heeft aangeboden om het eigendom van de brug op zich te nemen, inclusief het beheer en onderhoud. De betrokken partijen moeten hierover formeel nog beslissen.

Aanvullend veiligheidsonderzoek

De brug is niet in één dag gerealiseerd. Daarom hebben de partijen ook gesproken over de tijdelijke oplossing. Onderzoeksinstituut MARIN, dat het eerder veiligheidsonderzoek deed, gaat kijken naar mogelijke aanvullende maatregelen om de pont zo lang mogelijk veilig in de vaart te houden.

Of dit mogelijk is, hangt ook af van de vraag of voldoende gekwalificeerd personeel beschikbaar is. Als dit ondanks alle inspanningen onverhoopt niet zou lukken, is het ministerie bereid vervangend vervoer te regelen.

Als de uitkomsten van het onderzoek bekend zijn, gaan Rijk en regio opnieuw met elkaar in overleg over het vervolg.

Minister Harbers: “Ik ben blij dat we het met elkaar eens zijn geworden over een fietsbrug tussen Nieuwer Ter Aa en Breukelen. Dat biedt voor de toekomst perspectief voor de mensen die nu afhankelijk zijn van de pont. Voor de korte termijn kijken we of de pont toch voorlopig kan blijven varen. Voorop staat voor mij wel dat dit veilig moet gebeuren, daarbij vertrouw ik op het oordeel van de experts.”

Wethouder Frank van Liempdt is opgelucht: “Gemeente en actiecomité hebben er met elkaar hard aan gewerkt, maar dankzij al deze inspanningen ligt er nu een mooi resultaat. Daar zijn we blij mee. Er komt een volwaardige fietsbrug, waarmee Nieuwer Ter Aa een goede verbinding behoudt. En de pont blijft voorlopig nog in de vaart. Heel goed nieuws voor de inwoners.”  

Waarnemend gedeputeerde mobiliteit Robert Strijk deelt de blijdschap van de gemeente: “De fietsbrug is een mooi resultaat van een periode van intensief overleg tussen alle partijen. Deze verbinding over het Amsterdam-Rijnkanaal is allereerst van groot belang voor de inwoners van Nieuwer Ter Aa, maar heeft ook een belangrijke functie in het regionale en recreatieve fietsnetwerk. Zo kunnen wij mensen blijven stimuleren om van de fiets gebruik te maken.”

Afbeeldingen

Gezamenlijk persbericht ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, provincie Utrecht en gemeente Stichtse Vecht

Heeft u vragen naar aanleiding van dit persbericht, bel dan met:

– Richard Funnekotter, woordvoerder ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, tel. 06 – 839 855 30.

– Arno Zwaneveld, senior communicatieadviseur gemeente Stichtse Vecht, tel. 06 – 204 107 18 of mail naar persvragen@stichtsevecht.nl.

– Miranda Mens, woordvoerder provincie Utrecht, tel. 06 – 532 155 01.