Direct naar de content

Participatie over Omgevingsvisie in Stichtse Vecht start in juni

Samenwerken in de regio voor toekomst Stichtse Vecht

Hoe Stichtse Vecht er in de toekomst uitziet wordt vastgelegd in de Omgevingsvisie. De omgevingsvisie geeft antwoord op de vraag wat voor gemeente Stichtse Vecht wil zijn in de toekomst en wordt vanaf juni in samenspraak met inwoners en ondernemers gemaakt. Het gesprek zal gaan over de centrale ligging midden in Nederland tussen de grote steden Utrecht en Amsterdam, en de positie die Stichtse Vecht  hierin moet innemen en wat dit betekent  voor wonen, werken, mobiliteit en recreëren.

Voor de toekomstige ontwikkelingen is het van belang een balans te vinden tussen enerzijds het behoud van onze identiteit en anderzijds het voldoen aan de complexe opgaves die op ons afkomen, zoals de energietransitie, de schaarste aan betaalbare woningen en het dichtslibben van de wegen. Stichtse Vecht werkt voor die opgaves met de regio samen aan een Regionaal Economisch Perspectief (REP). In de REP staan straks de regionale afspraken over de ruimtelijke keuzes op het gebied van wonen, werken, mobiliteit, energie en landschap. Als tussenstap heeft het college gesproken over de eerste ruwe contouren van de REP en deze aan de raad voorgelegd om in deze fase al richting te kunnen geven.

Jeroen Willem Klomps, voorzitter van de U10-bestuurstafel duurzame bereikbaarheid: “De regio Utrecht is één van de snelst groeiende regio’s van Nederland en één van de meest competitieve regio’s van Europa. Dit betekent dat de druk op ons gebied groot is. Het is dan ook noodzakelijk om over de gemeentegrenzen heen te kijken en met de omliggende gemeenten te kijken hoe de opgaves zo goed mogelijk aangepakt kunnen worden. Dit doen we in U10-verband samen met de Provincie Utrecht en het Rijk. Daar zijn we in gesprek over onderwerpen zoals: hoe faciliteer je de groei en zorg je ervoor dat de regio bereikbaar blijft. Hoe blijft het voor onze inwoners fijn om te wonen waar ze wonen? En ook niet onbelangrijk, hoe behouden we onze identiteit als gemeente Stichtse Vecht? Daarom is de Omgevingsvisie zo belangrijk. Hier kunnen inwoners hun mening geven zodat de visie van ons allemaal wordt.“

Groene zone
Andere ontwikkelingen zijn de druk op het buitengebied. Als groene zone tussen Utrecht en Amsterdam wordt er nu al intensief gerecreëerd. In de toekomst gaat dat niet veranderen, maar hoe kunnen we sturen en er dus voor zorgen dat het voor ons als inwoners beheersbaar blijft?

Inzet op bereikbaarheid in de regio
In deze regio staan dagelijks lange files en om de regio in de toekomst bereikbaar te houden wordt nu nagedacht over extra OV knooppunten en mogelijke uitbreidingslocaties voor woningbouw. Zo wordt nu al geinvesteerd in de stationsgebieden van Maarssen en Breukelen. De provincie heeft onlangs het besluit genomen om een parkeergarage te realiseren in dit gebied. Daardoor krijgt dit stationsgebied de mogelijkheid om zich te ontwikkelen tot een belangrijk regionaal knooppunt. Breukelen als centraal Openbaar Vervoerspunt binnen de regio’s Utrecht en Amsterdam zorgt voor een betere, duurzame bereikbaarheid en minder automobilisten in de spits.

Hoe verder?
Hoe de gemeente invulling gaat geven aan deze opgaven komt terug in de Omgevingsvisie van de gemeente (GOVI). In juni start de gemeente eerst met een enquête over de huidige leefomgeving. Vervolgens organiseert de gemeente nog een aantal lokale sessies in de kernen en haalt op andere manieren input op van inwoners. Uiteraard staat de gemeente tijdens het participatietraject ook stil bij de ontwikkelingen op regionaal gebied. De lokale keuzes die gemaakt worden in de Omgevingsvisie geven ook weer richting aan het verder vormgeven van de positie van de gemeente Stichtse Vecht in de regio.