Direct naar de content

Peter Visser ontvangt Kernenspeld

Peter Visser, oud-inwoner van Maarssenbroek, heeft vanmiddag uit handen van burgemeester Ap Reinders de eerste Kernenspeld van gemeente Stichtse Vecht ontvangen. Hij ontving deze gemeentelijke onderscheiding voor zijn jarenlange grote inzet, verdiensten en betrokkenheid vanuit diverse functies voor Maarssenbroek, waar hij tot voor kort woonde. Burgemeester Reinders overhandigde hem de zilveren draagspeld en bijbehorende oorkonde.

Visser was met een smoesje naar het clubhuis van tennisvereniging ‘De Blauwe Reiger’ in  Maarssenbroek gelokt om hem daar in het zonnetje te zetten. In zijn toespraak prees burgemeester Ap Reinders hem voor zijn enorme staat van dienst als vrijwilliger in de 27 jaar dat hij in Maarssenbroek woonde. Hij noemde Visser het schoolvoorbeeld van ‘een goede buur’, die betrokken was bij wat er gebeurde en altijd behulpzaam was. Alles vanuit de behoefte om zinvol en betekenisvol te zijn voor de samenleving. “Met de toekenning van de Kernenspeld aan Peter Visser onderstrepen we zijn grote verdiensten voor Maarssenbroek en willen we daarmee onze dank en waardering uitspreken.”, aldus Ap Reinders.

Zilveren draagspeld
De Kernenspeld is een in zilver uitgevoerde draagspeld, ontworpen door edelsmid Richard Benjamins. Voor elke kern in Stichtse Vecht heeft hij een aparte speld gemaakt. Iedere kern heeft een eigen beeltenis. Deze is afgeleid van de twaalf schakels in de ambtsketen van de burgemeester. Samen met de Kernenspeld krijgt de ontvanger een oorkonde waarop de reden voor de onderscheiding is omschreven en de datum van uitreiking is vermeld.

De Kernenspeld is een blijk van waardering en bedoeld voor inwoners die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt binnen de lokale gemeenschap in hun kern op sociaal, cultureel, maatschappelijk of economisch gebied. Toekenning van de onderscheiding vindt plaats door het college van burgemeester en wethouders.

Aanmelden
Inwoners die zich als vrijwilliger inzetten voor hun kern en een inspiratiebron zijn voor anderen kunnen worden voorgedragen voor de Kernenspeld. Voor het aanmelden is een formulier beschikbaar dat bij de afdeling Bestuurlijke en Juridische zaken van de gemeente kan worden aangevraagd door te mailen naar kabinet@stichtsevecht.nl.

Bijlagen

Afbeeldingen

  • Burgemeester Ap Reinders reikte vanmiddag de eerste Kernenspeld uit aan Peter Visser voor zijn vele verdiensten voor Maarssenbroek.

Mocht u naar aanleiding van dit persbericht vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Martin van Bruggen, tel.06 514 88 692 of mail naar persvragen@stichtsevecht.nl.