Direct naar de content

Pilot onderhoud beschoeiingen Maarssenbroek

De gemeente heeft onderzoek gedaan naar de technische staat van zo’n 1.500 gemeentelijke beschoeiingen in Maarssenbroek, die grenzen aan particuliere tuinen. Vervanging van de beschoeiing op 161 adressen is zeer urgent. De aanpak op deze adressen vindt plaats in een pilot, om vervolgens met de opgedane ervaringen een plan te maken voor de overige beschoeiingen.

De aanpak vergt maatwerk omdat veel bewoners hun tuinoever hebben ingericht met bijvoorbeeld vlonders, steigers, andere bouwwerken en damwanden voor ophoging en begroeiing. De inspectie heeft uitgewezen dat bij vier van de vijf adressen sprake is van een vorm van fysieke belemmering voor het vervangen van de beschoeiing. Naar verwachting zullen veel bewoners niets voelen voor het verwijderen van die voorzieningen. In de praktijk is de gemeente daardoor vaak geen beheerder van de beschoeiing meer, maar formeel is er nog wel een zorgplicht. De gemeente is daar mogelijk door verjaring ook geen eigenaar meer.

 

De pilot is erop gericht om in gesprek met de bewoners te zoeken naar oplossingen. Het kan zijn dat een bewoner ervoor kiest de oever vrij te maken, waarna de gemeente de beschoeiing in oorspronkelijke vorm vervangt. Maar bewoners kunnen ook het eigenaarschap van de tuinoever overnemen of formaliseren en onderhoud en beheer van de beschoeiing in de door hen te kiezen vorm zelf doen.

 

Wethouder Frank van Liempdt: “De gemeente is nadrukkelijk op zoek naar maatwerk en overleg met bewoners. Met de slechte staat van de beschoeiingen, verspreid over alle wijken van Maarssenbroek, hebben we als gemeente en bewoners een gezamenlijk probleem, waarvoor we ook gezamenlijk oplossingen gaan onderzoeken.”

 

Alle bewoners met een gemeentelijke beschoeiing in Maarssenbroek worden geïnformeerd over de aanpak. De bewoners van de adressen die binnen de pilot vallen krijgen daarvan apart bericht. Het proces van voorbereiding en overleg moet ertoe leiden dat volgend voorjaar de meest urgente vervangingen plaatsvinden.

Heeft u vragen naar aanleiding van dit persbericht, bel dan met Arno Zwaneveld, senior communicatieadviseur, tel. 06 20410718 of mail naar persvragen@stichtsevecht.nl.