Direct naar de content

Plan voor 17 woningen aan Haarrijnweg in Maarssen

De gemeente heeft een nieuw woningbouwplan gemaakt voor de locatie Haarrijnweg 5 in Maarssen. Tot begin 2016 was hier een dierenpension gevestigd. Het plan omvat de bouw van 17 woningen van verschillende woningtypes. Omwonenden zijn nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling van dit plan.

De 17 woningen zijn als volgt verdeeld:

  • 6 sociale huurwoningen voor de doelgroep maatschappelijke opvang en beschermd wonen (MOBW);
  • 7 huurwoningen in het midddensegment (€ 720 – € 900);
  • 4 woningen voor de vrije verkoop.

 

In de voorgaande jaren heeft een woningcorporatie meerdere varianten voor woningbouw op deze locatie onderzocht. Alle varianten zijn, qua financiën en draagvlak, niet haalbaar gebleken. Het nieuwe plan is financieel wel haalbaar. Ook is er veel draagvlak voor dit plan gebleken.

 

Wijkbewoner de heer Danny van der Linden is lid van de zogenoemde ontwikkelgroep. Aan deze ontwikkelgroep nemen vertegenwoordigers deel van de gemeente, een woningcorporatie, een zorginstelling, een stedenbouwkundige en vier omwonenden. Danny van der Linden: “Eerdere plannen vielen niet goed in de wijk. We hebben met de plannenmakerij een nieuwe start gemaakt en zijn daar als bewoners vanaf het begin nauw bij betrokken geweest. Met een enquête hebben wij ook meningen over het plan gepeild. Waardevol dat er op deze manier een plan met groot draagvlak is ontstaan.”

 

Wethouder Wonen Frank van Liempdt: “We zijn blij met dit breed gedragen plan. We hebben goed geluisterd naar wensen en opmerkingen van betrokken wijkbewoners en hun reacties zoveel mogelijk verwerkt in het plan. Er zou op de locatie ruimte zijn voor nog iets meer woningen, maar met dit aantal wordt het een ruim opgezette en aantrekkelijke woonomgeving.”

 

Na besluitvorming in de gemeenteraad en verdere uitwerking van de plannen wordt het perceel bouwrijp gemaakt. Daarna moet de grond nog een periode van een jaar indalen, zodat de start van de bouw in het begin van 2023 verwacht wordt.

Heeft u vragen naar aanleiding van dit persbericht, bel dan met Arno Zwaneveld, senior communicatieadviseur, tel. 06 – 20410718 of mail naar persvragen@stichtsevecht.nl.