Direct naar de content

Reageer op plankaart voor openbare laadpalen

In 2025 rijden er in Stichtse Vecht rond de 6000 elektrische voertuigen rond, is de verwachting. Om deze voertuigen op te laden, zijn 350 openbare laadpalen nodig. Om goed voorbereid te zijn op de toekomst zijn alle hiervoor geschikte locaties in kaart gebracht. Inwoners van Stichtse Vecht kunnen tot 19 juli 2020 reageren op de voorgestelde locaties.  

Wethouder Klomps: “Ook in Stichtse Vecht, zien we steeds meer elektronische auto’s in het straatbeeld, verschijnen. Door het faciliteren van voldoende openbare oplaadpunten stimuleren we duurzame mobiliteit en bereikbaarheid van onze gemeente.

Potentieel geschikte locaties in beeld
Op 23 juni 2020 heeft het College van B&W de Aanpak openbare laadinfrastructuur met laadpalenkaart vastgesteld. Sinds 2015 gelden er beleidsregels voor elektrisch vervoer in onze gemeente en kunnen inwoners, die geen mogelijkheid hebben om hun auto op te laden op eigen terrein, een laadpaal aanvragen in de openbare ruimte van onze gemeente. Inmiddels zijn er ongeveer 65 laadpalen in de openbare ruimte gerealiseerd. De prognose geeft aan dat er in 2025 in onze gemeente ongeveer 6000 elektrische rijders zullen zijn (bewoners en forenzen). Een groot deel van de voertuigen wordt opgeladen op eigen terrein. De rest maakt gezamenlijk gebruik van een aantal openbare laadpalen. In 2025 zijn daar naar schatting circa 350 van nodig. Om goed voorbereid te zijn op de toekomst zijn alle hiervoor geschikte locaties in kaart gebracht.

Plaatsing paal alleen als er behoefte voor is
Als alle reacties verwerkt zijn en iedereen is geïnformeerd, zal op basis van de definitieve plankaart een collegebesluit worden genomen om de plankaart met locaties vast te leggen. De definitieve plankaart wordt gepubliceerd op officiëlebekendmakingen.nl. De verkeersbesluiten neemt de gemeente later per aanvraag. Inwoners kunnen dan eventueel nog bezwaar maken en een officiële zienswijze indienen. Op de gekozen locaties worden niet automatisch laadpalen geplaatst. Openbare laadpalen worden in Stichtse Vecht pas geplaatst op het moment dat een elektrisch rijder een laadpaal aanvraagt en er een extra controle op locatie is geweest.

Reageren op locaties van openbare laadpalen
Op de plankaart kunnen inwoners van Stichtse Vecht online reageren. We nodigen hen van harte uit om de kaart te checken. Zij kennen hun buurt het beste. Zijn de locaties op de kaart volgens hen ook geschikt? Zo niet, welke mogelijke problemen heeft de gemeente over het hoofd gezien? Of ontbreekt er misschien een locatie? Inwoners kunnen op de plankaart reageren van 1 tot 19 juli 2020. De plankaart is te vinden op www.laadnetwerkvanmorgen.nl