Direct naar de content

Relaties gemeente kunnen vanaf januari beroep doen op corona-risicoreserve

Om de negatieve effecten van de RIVM-maatregelen tegen corona te verzachten kunnen maatschappelijke organisaties, verenigingen en ondernemers in Stichtse Vecht vanaf januari 2021 met terugwerkende kracht een beroep doen op de zogenaamde corona-risicoreserve van de gemeente. Om verzoeken op basis van gelijkwaardigheid te kunnen behandelen heeft de gemeente een afwegingskader vastgesteld om verzoeken voor financiële tegemoetkoming te beoordelen.

Er waren al richtlijnen opgesteld hoe om te gaan met ondersteuningsverzoeken. In een aantal gevallen heeft de gemeente ook al inningen van huurpenningen opgeschort, leges niet geïnd en subsidies niet teruggevorderd. In november heeft de gemeenteraad ruim 3,5 miljoen euro gereserveerd om extra COVID-19 gerelateerde kosten te dekken.

Maarten van Dijk, wethouder Werk en inkomen, economie en leefomgeving: “Doordat de gemeenteraad extra financiële middelen gereserveerd heeft, zien wij als College van B&W nu ook meer financiële mogelijkheden om COVID-19 gerelateerde tegenvallers bij bijvoorbeeld maatschappelijke organisaties, verenigingen en ondernemers in Stichtse Vecht gedeeltelijk te compenseren. We hopen zo de harde effecten van de maatregelen tegen corona ietwat te kunnen verzachten in Stichtse Vecht. Zo komen wij de horecaondernemers met een terras op openbare grond in Stichtse Vecht bijvoorbeeld tegemoet door als gemeente dit jaar geen precario in rekening te brengen”.

Maatschappelijke organisaties, verenigingen en ondernemers komen in aanmerking voor compensatie indien sprake is van een relatie met de gemeente.

Jeroen Willem Klomps,wethouder Middelen, mobiliteit, duurzaamheid en cultuur: “De gemeente is vastgoedeigenaar van verschillende panden in Stichtse Vecht. Onze huurders en pachters komen we graag een stuk tegemoet als zij door corona financieel nadeel hebben”.

Hetty Veneklaas, wethouder Sociaal domein, onderwijs en sport: “Wanneer een door ons gesubsidieerde instelling door corona extra kosten moet maken, zoals bijvoorbeeld een bibliotheek of sportvereniging, vinden wij het billijk dat zij hiervoor gedeeltelijk gecompenseerd kunnen worden”.

Frank van Liempdt, wethouder Ruimtelijke ordening, volkshuisvesting en dierenwelzijn: “Wanneer een ondernemer bijvoorbeeld door een extra tijdelijk bouwwerk betere exploitatiemogelijkheden heeft om omzetverlies door corona tegen te gaan, kunnen wij de leges voor die bouwvergunning kwijtschelden.”

Beroep doen op de corona-risicoreserve
Maatschappelijke organisaties, verenigingen en ondernemers die een beroep willen doen op deze corona-risicoreserve kunnen hiervoor vanaf januari 2021 een verzoek doen. Het financiële nadeel of de meerkosten moeten aantoonbaar verband houden met COVID-19. Ook wordt meegewogen of de relatie de mogelijkheid heeft beroep te doen op andere bestaande regelingen (bijvoorbeeld TOZO of NOW). Inkomensverlies en/of omzetderving bij commerciële organisaties of activiteiten worden niet gecompenseerd.