Direct naar de content

Samen voor nieuw clubhuis in groen en sportief Zuilense Vecht

Veneklaas: “Dit is win-win voor wonen en sporten in Stichtse Vecht”

De gemeente, V.V. Maarssen en DWSM gaan samenwerken om een nieuw clubhuis te realiseren in sportpark Zuilense Vecht, grenzend aan de toekomstige woonwijk Zuilense Vecht. Het college van Burgemeester en Wethouders stemde op 8 maart jl. in met deze samenwerking. Het nieuwe clubhuis wordt verplaatst ten opzichte van de huidige verouderde clubgebouwen. Ook komen er kunstgrasvelden die intensiever kunnen worden bespeeld. Daardoor komt grond vrij waar nieuwe woningen kunnen komen. De opbrengst van de woningen gebruikt de gemeente voor de aanleg van het sportpark Zuilense Vecht.

Wethouder Hetty Veneklaas, verantwoordelijk voor het project Zuilense Vecht: “Dit is win-win voor wonen en sporten in Stichtse Vecht. We realiseren op deze manier een nieuw energieneutraal clubhuis, er komen circa 138 nieuwe woningen bij voor de woningzoekenden, én we kunnen het verouderde sportpark Daalseweide ontwikkelen tot een groene en sportieve plek waar naast de verenigingssporten zoals voetbal en tennis, ook ruimte is voor urban sports en individuele sporten zoals hardlopen, calisthenics en skaten.

 

Samen in één clubhuis

V.V. Maarssen en DWSM hebben hun huidige clubgebouwen op sportpark Daalseweide. De gemeente gaat een nieuw energieneutraal en ‘gasloos’ clubhuis laten bouwen. Na de bouw wordt het eigendom van het clubhuis overgedragen aan V.V. Maarssen. In het clubhuis krijgt ook voetbalvereniging DWSM onderdak als huurder. Dat staat in de samenwerkingsovereenkomst waarin de eerder vastgelegde afspraken uit de intentieovereenkomst zijn geconcretiseerd. Naar verwachting start de bouw van het clubhuis in het eerste kwartaal van 2023.

Ook met tennisvereniginging Luck Raeck gaat de gemeente een samenwerkingsovereenkomst aan. Hierover zijn eind 2021 afspraken gemaakt. De gemeente en Luck Raeck realiseren nieuwe velden die intensiever kunnen worden bespeeld. De vrijkomende ruimte wordt gebruikt voor de herinrichting van sportpark Zuilense Vecht.

 

Samenwerken aan de nieuwe sportieve woonwijk

Het Sportpark Zuilense Vecht komt in de plaats van de huidige verouderde sportparken Daalseweide (Maarssen) en Zuilen/Elinkwijk (Utrecht). De gemeenten Stichtse Vecht en Utrecht werken al sinds 2017 samen met veel partijen zoals de sportverenigingen V.V. Maarssen, DWSM, tennisvereniging Luck Raeck en OVVO aan de ontwikkeling van Sportpark Zuilense Vecht. Over de nieuwe situatie is intensief overleg geweest met de sportverenigingen. Zij ondersteunen de plannen en dragen maximaal bij.

 

Ruimte voor groen en sportief wonen

Aan de rand van het sportpark komt nieuwe woningbouw. Een deel van de sportvelden maakt plaats voor huizen. Door kunstgrasvelden aan te leggen (die intensiever kunnen worden bespeeld) kunnen de sportverenigingen namelijk met minder velden toe. Het sportpark is straks goed verbonden met de groene en sportieve woonwijk Zuilense Vecht. Er komen ongeveer 138 woningen, waarvan 30% sociale woningbouw, 14% middeldure koop en 56% vrije sector. De bouw start waarschijnlijk vanaf 2e kwartaal 2025.

Door de inrichting van de nieuwe wijk en de faciliteiten worden inwoners uitgenodigd om veel te bewegen en te sporten. Deze woonwijk draagt daarmee bij aan een gezond woon- en leefklimaat voor kinderen, jongeren en volwassenen.

 

Meer weten over dit project

Kijk dan op de vernieuwde projectwebsite www.zuilensevecht.nl.

Heb je vragen naar aanleiding van dit bericht, dan kun je contact opnemen met Marga Buiter, tel. (0346) 25 42 67. Of mail naar persvragen@stichtsevecht.nl.