Direct naar de content

Sluitende begroting maar toch geen kadernota Stichtse Vecht

Het college van Stichtse Vecht heeft, net als diverse andere gemeenten in de regio, besloten om in 2020 geen kadernota op te stellen. Aanleiding zijn twee ingrijpende ontwikkelingen: de gesprekken over de vorming van een nieuwe meerderheidscoalitie en de COVID-19 (Corona) pandemie. Gemeenten zijn daarnaast niet verplicht om een Kadernota uit te brengen. Dit in tegenstelling tot een programmabegroting en jaarrekening; dit zijn producten die gemeenten moeten voorleggen aan de Provincie.  Het college maakt deze keuze door de ongewone situatie waarin we nu leven.

Gesprekken over meerderheidscoalitie
Momenteel lopen er gesprekken over de vorming van een nieuwe meerderheidscoalitie in Stichtse Vecht. Hoe deze coalitie er uit gaat zien en of dit zal leiden tot bijstelling van het Collegewerkplan Stichtse Vecht 2018-2022 is nog niet bekend. Door nu geen kadernota op te stellen, geeft het college ruimte aan de nieuwe coalitie om een eigen koers te bepalen voor de komende jaren. De nieuw te vormen coalitie zal aan de hand van de sluitende begroting daardoor beleidskeuzes kunnen maken en daarmee ook de (financiële) koers voor de komende jaren bepalen.

Solide basis en Covid-19
De afgelopen jaren heeft Stichtse Vecht hard gewerkt aan een gezonde en vooral solide financiële basis. Zonder dat de lokale belastingen verhoogd zijn, is de reservepositie van de gemeente gegroeid. In de gemeentebegroting is echter geen rekening gehouden met het tussentijds vormen van een nieuwe coalitie en het Covid-19 virus. Het is nu nog te vroeg om te zeggen dat de solide financiële positie in gevaar komt, maar Stichtse Vecht heeft (net als andere gemeenten) nu wel meer kosten door de Covid-19 crisis, terwijl er minder inkomsten zijn. Bijvoorbeeld verlies uit leges, gemeentelijke belastingen en extra kosten op het gebied van onder andere jeugd en bijstand. Er is nog niet bekend of en op welke financiële tegemoetkomingen we mogelijk kunnen rekenen vanuit het Rijk, hierover is de VNG namens alle gemeenten in gesprek. In juni gaat het college met de raad in gesprek over de consequenties op de diverse beleidsterreinen. Dit wordt nu geïnventariseerd. De financiële consequenties worden vervolgens meegenomen in de reguliere financiële cyclus.