Direct naar de content

Start aanleg innovatief geluidsscherm bij Vreeland

Donderdagavond 21 januari start de provincie Utrecht met de aanleg van een innovatief geluidsscherm (Wishwall) bij Vreeland, tussen het kruispunt van de N201 met de Singel en de brug over de Vecht. De werkzaamheden duren naar verwachting tot en met 18 februari waarbij het verkeer enige hinder kan ondervinden.

Jeroen Willem Klomps, wethouder verkeer: De afgelopen jaren is al een aantal maatregelen genomen om de geluidsoverlast bij Vreeland terug te dringen, zoals het aanbrengen van stil asfalt, het verlagen van de snelheid en het stiller maken van de brug over de Vecht. De overlast blijft echter groot. Een traditioneel geluidsscherm is op deze locatie niet mogelijk vanwege de ligging van de weg en het gebrek aan ruimte. We hebben er daarom bij de provincie Utrecht op aangedrongen om een andere oplossing te kiezen. De nieuwe en innovatieve Whiswall is haalbaar omdat deze lager is en minder ruimte nodig heeft. Met de Whiswall willen we met de provincie Utrecht samen proberen de geluidshinder voor circa 60 woningen en een basisschool te verminderen en zo de leefbaarheid in Vreeland te verbeteren”.

Wishwall
De Wishwall is een vernieuwende constructie van beton en staal die geluid afbuigt. De Wishwall is kleiner en minder hoog dan een traditioneel scherm en kan daarom wel geplaatst worden op de hoger gelegen weg. De Wishwall komt op stuk weg bij Vreeland tussen het kruispunt van de N201 met de Singel en de brug over de Vecht.

Samen met omwonenden
De provincie Utrecht meer weten over de effecten en bruikbaarheid van dit scherm. Samen met omwonenden, de gemeente Stichtse Vecht en de Dorpsraad Vreeland zal het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) de situatie voor en na de plaatsing volgen en hierbij metingen doen. Het gaat daarbij niet alleen om het ‘technisch’ meten van het aantal decibellen Het RIVM kijkt ook door middel van enquêtes naar de ervaring van de omwonenden.

Planning werkzaamheden en verkeersmaatregelen

Donderdag 21 januari van 20:00 uur tot vrijdag 22 januari 05:30 uur
Verplaatsen lichtmasten en plaatsen van een tijdelijke afscheiding aan de kant van de weg waar het geluidsscherm komt. De tijdelijke afscheiding wordt geplaatst voor de verkeersveiligheid. Voor deze werkzaamheden is een halve afzetting van de rijbaan nodig. Het verkeer wordt om de beurt beurtelings langs de werkzaamheden geleid.

Maandag 25 januari tot vrijdag 29 januari, tussen 07:00 en 17:00 uur
Verleggen van kabels. De werkzaamheden vinden alleen overdag plaats, achter de tijdelijke afscheiding. Het verkeer kan via de versmalde rijbaan passeren. De maximale snelheid is verlaagd naar 50 kilometer per uur.

Maandag 1 februari tot vrijdag 5 februari, tussen 07:00 en 17:00 uur
De wegwerkzaamheden vinden alleen overdag plaats, achter de tijdelijke afscheiding. Het verkeer kan via de versmalde rijbaan passeren. De maximale snelheid is verlaagd naar 50 kilometer per uur.

Maandag 15 februari tot donderdag 18 februari, tussen 20:00 uur 05:30 uur
Plaatsen Wishwall. Voor deze werkzaamheden is een halve rijbaanafzetting nodig. Het verkeer wordt beurtelings langs de werkzaamheden geleid. De werkzaamheden vinden alleen plaats tussen 20:00 uur ’s avonds en 05:30 de volgende ochtend. Hierna kan het verkeer weer normaal gebruik maken van de weg.