Direct naar de content

Start Sociale Coöperatie aan Zet Stichtse Vecht

Uitkeringsgerechtigden in de gemeente Stichtse Vecht kunnen vanaf vandaag terecht bij de Sociale Coöperatie AanZ. De Soco-aanZ helpt inwoners met een grote afstand tot de arbeidsmarkt om zich via parttime ondernemerschap of sociale activering te ontwikkelen en zo mogelijk door te stromen naar betaald werk. Deelnemers worden bij Soco-aanZ aangemeld door werkconsulenten van de gemeente Stichtse Vecht.

Maarten van Dijk, wethouder Werk en Inkomen van Stichtse Vecht: ”Als PvdA- er vind ik het belangrijk dat we er samen voor zorgen dat iedereen mee kan doen; Niet voor niets heb ik in 2017 als raadslid een motie mede-ingediend waarbij we het college vroegen om het initiatief van de Sociale Coöperatie te omarmen. We hebben met dit college van B&W besloten om te komen tot een sluitend, motiverend en rechtvaardig re-integratiebeleid, waarbij door onze aanpak niemand aan de zijlijn hoeft te staan; daarom is het mooi om nu als wethouder de Sociale Coöperatie Stichtse Vecht ook daadwerkelijk van start te zien gaan.”

Marc Räkers/Hans Schriever, Sociale Coöperatie AanZ: Soco-aanZ hebben we de coöperatie genoemd. Sociale Coöperatie Aan Zet; omdat de deelnemers ‘aan zet’ zijn, maar ook omdat we onze deelnemers een aanzet willen geven tot hun verdere sociale en maatschappelijke participatie. Belangrijk voor Soco-aanZ is dat wij ervaren hebben dat mensen in vergelijkbare situaties heel goed zijn in het elkaar verder helpen en ondersteunen. ‘Zelfsturing’ en ‘Samensturing’ staan hoog in ons vaandel daarom kozen we voor de coöperatie als organisatievorm”.
 
Dorpslab

Deelname aan het arbeidsproces is een belangrijk doel van de participatiewet, maar de ervaring leert dat veel mensen met grote afstand tot de arbeidsmarkt zo in beslag worden genomen door het dagelijks ‘overleven’, dat zij nauwelijks aandacht kunnen besteden aan het vinden van passend werk. Deze mensen kunnen terecht bij het Dorpslab van de Soco-aanZ. 
 
Ondernemersbox

Er zijn ook uitkeringsgerechtigden die overwegen om een onderneming te beginnen, maar die niet direct een doortimmerd ondernemingsplan en marktonderzoek kunnen produceren. Deze mensen hebben een ‘vloeiende’ start nodig, waarbinnen zij met intensieve ondersteuning en begeleiding kunnen uitzoeken of hun onderneming levensvatbaar kan zijn en of ze er daadwerkelijk mee willen  beginnen. Voor hen is er de Ondernemersbox.


Noot voor de redactie:

Mocht u naar aanleiding van dit persbericht vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Nathalie van Dijk, tel. (0346) 25 42 44. Of mail naar persvragen@stichtsevecht.nl

Fotobijschrift: Maarten van Dijk, wethouder gemeente Stichtse Vecht en de initiatiefnemers Fred Berghout, Ger Limpens, Marie-Madeleine Claassen, Marc Räkers en Hans Schriever van de Sociale Coöperatie AanZ bij de openingsbijeenkomst in het Kansisgebouw in Breukelen (fotocredits: Tiva Pam).