Direct naar de content

Stichting Leergeld Stichtse Vecht van start!

Stichting Leergeld Stichtse Vecht is op 21 januari 2020 officieel van start gegaan. Het doel van deze stichting is om kinderen uit gezinnen met een laag inkomen te ondersteunen, zodat ook zij kunnen meedoen in de maatschappij. Dit betekent dat zij net als hun leeftijdsgenoten en ongeacht het inkomen van hun ouders, ook kunnen sporten, muziekles volgen of mee kunnen op schoolreis.

De oprichting van Stichting Leergeld in Stichtse Vecht is één van de doelstellingen uit het collegewerkprogramma van het college van B&W. Wethouder Werk & Inkomen Maarten van Dijk: “Ik ben blij dat Stichting Leergeld van start gaat in Stichtse Vecht, zodat er nog meer kinderen in Stichtse Vecht kunnen meedoen. Kinderen mogen er niet de dupe van zijn wanneer hun ouders niet de financiële middelen hebben. De initiatiefgroep van betrokken inwoners en de bestuursleden hebben de afgelopen maanden hard gewerkt om de oprichting van Stichting Leergeld Stichtse Vecht mogelijk te maken. Ik ben hen daar erkentelijk voor en kijk uit naar een mooie samenwerking!”.

Lokaal en onafhankelijk
Het college van B&W heeft een subsidie verstrekt aan de Stichting, nadat zij formeel is opgericht. Stichting Leergeld Stichtse Vecht is een lokale en onafhankelijke Stichting. De Stichting werkt volgens de landelijk succesvolle Leergeld-formule. Een belangrijk onderdeel van deze aanpak is het huisbezoek door een vrijwilliger van Leergeld Stichtse Vecht.

Huisbezoek
Tijdens het huisbezoek bekijken medewerkers van de Stichting Leergeld Stichtse Vecht samen met de ouders wat er nodig is om hun kinderen te laten meedoen. Ouders worden gewezen op bestaande mogelijkheden uit het Kindpakket, maar maatwerk is ook mogelijk als deze regelingen niet voldoende blijken te zijn. Ondersteuning door Stichting Leergeld Stichtse Vecht is altijd in natura. Dit betekent dat de club, school of winkelier rechtstreeks betaald krijgt voor de spullen of diensten die nodig zijn.

Meer informatie
Coördinatoren van Stichting Leergeld zijn Monique Visser en Mirjam Vehmeijer. Zij zijn te bereiken via E: info@leergeldstichtsevecht.nl.

Er kan een aanvraag ingediend worden via https://www.leergeld.nl/stichtsevecht/. Op deze website is tevens meer informatie over de Stichting Leergeld Stichtse Vecht te vinden.

 


Noot voor de redactie:

Mocht u naar aanleiding van dit persbericht vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Nathalie van Dijk, tel. (0346) 25 42 44. Of mail naar persvragen@stichtsevecht.nl

 

Fotobijschrift:

Op maandag 20 januari hebben de bestuursleden en coördinatoren kennisgemaakt met wethouder Maarten van Dijk.

De foto is rechtenvrij te gebruiken.