Direct naar de content

Stichtse Vecht krijgt 60 snuffelfietsen

In de gemeente Stichtse Vecht zullen 60 vrijwilligers een jaar lang gaan fietsen met een mobiele fijnstofmeter. Dit experiment met deze zogenaamde Snuffelfietsen is bedoeld om de fijnstofconcentraties op fietsroutes in de provincie Utrecht op grote schaal en mobiel te verzamelen. De hightech fietssensoren voor de fijnstofmetingen worden beschikbaar gesteld door de provincie Utrecht.

Inwoners gaan een jaar lang de fijnstofconcentraties op fietsroutes in beeld brengen. Daarmee verzamelen de inwoners veel (open) data over fijnstofconcentraties, waarmee ze helpen om uiteindelijk de groenste fietsroutes in kaart te brengen. Linda van Dort, wethouder duurzaamheid, klimaatadaptatie en water in Stichtse Vecht: “Wij werken in Stichtse Vecht graag mee aan dit experiment van de provincie Utrecht. Het levert namelijk cruciale informatie op over luchtkwaliteit en de schoonste fietsroutes. Dit past bij onze ambitie om duurzaam en klimaatneutraal te zijn.”

Selectie deelnemers
Na een oproep konden inwoners zich opgeven. Veel fietsende inwoners hebben zich aangemeld en uit het grote aantal aanmeldingen is een selectie gemaakt. Het waren niet alleen mensen uit de gemeente Stichtse Vecht die zich aangemeld hebben, maar ook uit omringende gemeenten. Mensen die wonen of werken in de gemeente Stichtse Vecht hebben voorrang gekregen. De resterende kastjes zijn willekeurig verdeeld onder de aanmeldingen.

Vervolg op ‘Meten op de fiets’
Eerder heeft een pilot gelopen ‘meten op de fiets’. Hier deelden 40 vrijwilligers van de stichting Samen Duurzaam Zeist met elkaar 10 sensoren. Daarmee is vijf weken gemeten in de in de omgeving van Zeist. De informatie is waardevol, daarom worden de metingen uitgebreid naar meerdere gemeentes in Utrecht. Hierdoor wordt het fietsend meetnet dekkend voor de hele provincie.

Snuffelfiets
Snuffelfiets is een samenwerkingsverband tussen de provincie Utrecht, Civity en SODAQ. Vanuit de provincie Utrecht zijn de domeinen Luchtkwaliteit, Mobiliteit en Data & Innovatie bij het experiment betrokken. Snuffelfiets is voor alle deelnemende partijen een mogelijkheid om te experimenteren met grootschalige mobiele dataverzameling op het gebied van mobiliteit en luchtkwaliteit. Het experiment heeft een looptijd van een jaar en gaat van start op het moment dat alle 550 sensoren zijn uitgedeeld onder de deelnemende gemeenten en fietsgroepen.


Noot voor de redactie:

Mocht u naar aanleiding van dit persbericht vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Nathalie van Dijk, tel. (0346) 25 42 44. Of mail naar persvragen@stichtsevecht.nl

U kunt de website Snuffelfiets raadplegen voor meer informatie over dit project.