Direct naar de content

Stichtse Vecht lanceert stimuleringsfonds duurzaamheid

Subsidie om CO2 uitstoot structureel te verminderen

Gemeente Stichtse Vecht heeft een stimuleringsfonds duurzaamheid ingericht. Het stimuleringsfonds duurzaamheid ondersteunt initiatieven die de CO2 uitstoot binnen de Gemeente Stichtse Vecht structureel verminderen. Dit kunnen projecten zijn die zorgen voor vermindering van energieverbruik of die duurzame energie opwekken. Ook het uitvoeren van een energiescan van woningen komen in aanmerking. Met deze subsidieregeling wordt bijgedragen aan de gemeentelijke klimaatambities en die van de Regionale Energie Strategie (RES).

Jeroen Willem Klomps: Het stimuleringsfonds is ingericht om samen met inwoners en andere partijen een bijdrage te leveren aan het terugdringen van de CO2 uitstoot. Landelijk is afgesproken dat we in 2030 49% minder CO2 uitstoten. In 2050 is Nederland energieneutraal. We staan gezamenlijk voor deze enorme opgave. Door nu te starten met energie te besparen of duurzaam op te wekken, dragen we ook bij aan onze eigen duurzaamheidsambitie.”

Inwoners, samenwerkingsverbanden van inwoners, organisaties en bedrijven kunnen een aanvraag indienen tot maximaal € 25.000 met 50% cofinanciering. Tot en met 2022 is jaarlijks €100.000 beschikbaar. De aanvraag moet worden onderbouwd met een projectplan.

Waar is de subsidie voor?

De subsidie is bedoeld voor projecten die bijdragen aan de structurele vermindering van de CO2 uitstoot in Stichtse Vecht. De subsidie is niet bedoeld is voor uitvoering van de maatregelen zelf, zoals het plaatsen van zonnepanelen of het aanbrengen van isolatie in je woning. Wel in aanmerking komen de voorbereidings- en advieskosten voor collectieve aanpakken van isolatie, energiebesparing en/of duurzame energie opwek.

 Meer informatie

Meer informatie over de Subsidieregeling Stimuleringsfonds Duurzaamheid is de vinden op de website van de gemeente  www.stichtsevecht.nl. Voor hulp of advies kan contact op worden genomen met het Subsidiebureau via vragensubsidie@sichtsevecht.nl.