Direct naar de content

Stichtse Vecht vergroot inzet voor woningbouw

Omdat het bouwen van woningen speerpunt is voor de gemeente, stelt het college de raad voor om 1,4 miljoen euro per jaar extra beschikbaar te stellen om de ambtelijke capaciteit te versterken en extra ingenieursdiensten in te huren. Woningbouwplannen liggen op de plank of lopen vertraging op omdat de gemeente onvoldoende medewerkers en specialistische kennis heeft.

 

Door de grote druk op de woningmarkt zijn woningen voor starters en mensen met een modaal inkomen onbetaalbaar en is er een lange wachtlijst voor sociale woningen. De gemeente wil tot 2030 4.500 woningen realiseren om zo de druk op de woningmarkt te verlichten. Daarvoor is het nodig om de projectorganisatie te versterken. Hierdoor kan efficiënter en professioneler worden gewerkt aan de verschillende woningbouwprojecten.

 

Bouwen topprioriteit college en raad

Wethouder Wonen Frank van Liempdt: “De bouw van woningen is een belangrijk onderdeel uit het coalitieakkoord. We moeten veel woningen bouwen. We hebben extra mensen nodig om de bestaande projecten goed te kunnen doen. En dan heb ik het nog niet eens over kansrijke projecten die we nu niet kunnen oppakken. Deze financiële impuls is een goede stap om onze ambities waar te maken, in het belang van onze woningzoekenden.”

 

Ruimtekwartier grootste project

De extra capaciteit is nodig voor de eigen woningbouwprojecten, zoals bijvoorbeeld Zuilense Vecht en Zogwetering in Maarssen, maar ook voor het mogelijk maken van woningbouwplannen van ontwikkelaars en woningbouwcorporaties. Een goed voorbeeld hiervan en ook het grootste woningbouwproject voor de komende jaren is Ruimtekwartier in Maarssenbroek. Het gaat om verbouw van kantoren tot woningen en nieuwbouw, samen goed voor zo’n 2.500 woningen. De gemeente faciliteert en regisseert dit project. Naast de reguliere wettelijke taken zoals het ontwikkelen van een bestemmingsplan is veel tijd gemoeid met de afstemming met de bij dit project betrokken vijf ontwikkelaars over de gemeentelijke beleidsdoelstellingen (wonen, mobiliteit, duurzaamheid, stedenbouw) en de daarmee gemoeide kosten(verdeling).

 

Woondeal getekend

De extra inzet is ook nodig om regionale afspraken waar te maken. Wethouder Frank van Liempdt heeft 13 maart namens gemeente Stichtse Vecht de woondeal ondertekend. Het Rijk, provincie Utrecht, gemeenten en woningcorporaties zetten gezamenlijk de schouders onder de bouw van ruim 83.500 nieuwe woningen in de periode 2022-2030. Hiervoor zijn woondeals opgesteld voor de regio’s U10 (samenwerking van 16 Utrechtse gemeenten waaronder Stichtse Vecht) en Amersfoort. Deze woondeals bevatten afspraken over waar deze woningen moeten komen, het soort woningen en het segment waar deze woningen in vallen. Stichtse Vecht heeft zich in de woondeal verbonden aan de bouw van 3.323 woningen tot 2030, waarvan 1.619 woningen in het betaalbare segment zitten.

Afbeeldingen

Heb je vragen naar aanleiding van dit bericht, dan kun je contact opnemen met Arno Zwaneveld, tel. 06 – 20410718. Of mail naar persvragen@stichtsevecht.nl.