Direct naar de content

Tijdelijke verkeersmaatregelen De Strook van kracht

Advies: bezoekers kom op de fiets!

Vanaf zondag 23 juni 11:00 uur tot nader order zijn tijdelijke verkeersmaatregelen van kracht rondom het recreatieterrein De Strook (Nieuweweg) in Maarssen. Gemeente Stichtse Vecht vraagt bezoekers van De Strook op de fiets te komen.

In verband met het mooie weer en de verwachte toestroom van recreanten zullen er waarschijnlijk onvoldoende parkeerplaatsen beschikbaar zijn. De Nieuweweg wordt daarom vanaf zondag 23 juni 2019 eenrichtingsverkeer. Zo kunnen dagjesmensen aan beide zijden van de weg parkeren. De brandweer en ambulance gaan zo nodig over het fietspad om het gebeid goed te kunnen bereiken. Verkeersregelaars reguleren het tijdelijk eenrichtingsverkeer en zorgen dat auto’s de doorgang open houden. De gemeente vraagt medewerking van alle dagjesmensen op De Strook.

De verkeersmaatregelen houden verder in dat:

  • Er eenrichtingsverkeer geldt op de Nieuweweg tussen het Zandpad en de Herenweg (Breukeleveen), rijrichting vanaf de Herenweg naar het Zandpad.
  • Er een omleidingsroute geldt vanaf het Zandpad via Maarssen-Dorp en Maarsseveensevaart, bij de kruising Maarsseveensevaart/Landweg zich splitsend in een route via de Bethunepolder naar de Nieuweweg en De Strook, en een route via Tienhoven naar Breukeleveen en Hilversum.
  • Er eenrichtingsverkeer geldt voor al het verkeer op de Landweg en de Griendweg, vanaf de Maarsseveensevaart naar De Strook. De beperking ‘uitsluitend toegankelijk voor bestemmingsverkeer’ op de Landweg (hoek Maarsseveensevaart) wordt opgeheven.
  • Het verboden is om stil te staan aan beide zijden van de Griendweg.

Noot voor de redactie:

Mocht u naar aanleiding van dit persbericht vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Marga Buiter, tel. (0346) 25 42 67. Of mail naar persvragen@stichtsevecht.nl