Direct naar de content

Toekomstbestendige scholen in Stichtse Vecht

Wethouder Onderwijs Karin van Vliet: “Goede schoolgebouwen nodigen uit tot goed onderwijs”

Elke leerling verdient gelijke kansen in het leven. Goed onderwijs in een uitnodigend, toekomstbestendig schoolgebouw, helpt daarbij. Om die schoolgebouwen mede mogelijk te maken is er de nieuwe leidraad voor schoolgebouwen: het concept integraal huisvestingsplan onderwijs. De gemeente en de schoolbesturen hebben dit plan samen ontwikkeld. Op dinsdag 9 juli stelde het college van Burgemeester en Wethouders het conceptplan vast.

Wethouder Onderwijs Karin van Vliet: “Geweldig dat dit conceptplan voor toekomstbestendige onderwijsgebouwen er ligt! Eigenlijk het gaat dit plan over de leerlingen en de leerkrachten ín die gebouwen. Een fijn schoolgebouw nodigt namelijk uit tot onderwijs en de ontwikkeling van kinderen en jongeren. Schoolgebouwen moeten meegaan met de tijd en aansluiten bij ontwikkelingen in het onderwijs en onze samenleving. Het is van grote waarde dat we samen met de schoolbesturen dit plan voor de onderwijshuisvesting hebben opgesteld.”

Gemeente verantwoordelijk voor onderwijshuisvesting

Het is de wettelijke taak van de gemeente om te zorgen voor onderwijshuisvesting. De gemeente is verantwoordelijk voor nieuwbouw, levensverlengende renovaties en uitbreiding van schoolgebouwen van het Primair Onderwijs, Voorgezet Onderwijs en het Speciaal Onderwijs. De schoolbesturen regelen het beheer en het onderhoud van de schoolgebouwen.

Onderwijsontwikkelingen

De gemeente heeft samen met de schoolbesturen het concept integraal huisvestingsplan onderwijs opgesteld. Het plan geeft richting aan de samenwerking tussen de gemeente en de schoolbesturen op het gebied van onderwijshuisvesting. In het plan zijn de schoolgebouwen in onze gemeente beoordeeld op de bouwkundige staat en de aansluiting op de ontwikkeling in het onderwijs. Ook is gekeken naar de groei of afname van het aantal leerlingen per wijk of dorpskern. En er is een globale berekening gemaakt van de bedragen die schoolbesturen kunnen aanvragen voor renovatie of nieuwbouw. Het integraal huisvestingsplan onderwijs wordt elke 4 jaar aangepast.

Verdere besluitvorming

De volgende stap is dat het concept integraal huisvestingsplan onderwijs op 7 oktober wordt besproken met de schoolbesturen. Daarna wordt het voorstel behandeld in de gemeenteraad. Kijk op de website voor de vergaderdata van de gemeenteraad. Alle raadsbijeenkomsten zijn openbaar. U bent van harte welkom om te komen of om online mee te luisteren. Kijk op onze website voor de link naar de live-uitzending.

Heb je vragen naar aanleiding van dit bericht, dan kun je contact opnemen met Marga Buiter, tel. (0346) 25 42 67. Of mail naar persvragen@stichtsevecht.nl.