Direct naar de content

Uitbreiding College Stichtse Vecht met wethouder Frank van Liempdt

Gemeente Stichtse Vecht heeft een vierde wethouder, met de benoeming van Frank van Liempdt op woensdag 8 juli. Het college is blij met de uitbreiding. Er ontstaat zo meer tijd en aandacht voor het aanpakken van lokale en regionale uitdagingen.

Frank van Liempdt was eerder wethouder in Stichtse Vecht. Over zijn terugkeer: “We staan in Stichtse Vecht, net als in veel andere gemeenten, voor grote uitdagingen. Een college dat brede steun vindt in de gemeenteraad, kan deze stevig aanpakken. Ik ben blij daar deel van uit te maken.” Met de komst van wethouder Van Liempdt zijn de portefeuilles met beleidsterreinen opnieuw ingedeeld. Het college besloot hierover op 9 juli. Bekijk de indeling van de portefeuilles van het college. Van Liempdt is wethouder ruimtelijke ordening, volkshuisvesting, dierenwelzijn, water en riool. Hij is wijkwethouder van Maarssenbroek.
Voorafgaand aan de uitbreiding van het college vond een evaluatie van het collegewerkprogramma met de gemeenteraad plaats. De aanvullingen en aanpassingen uit de evaluatie staan in het addendum ‘Realistisch, concreet en duurzaam’. Het addendum en het collegewerkprogramma 2018-2022 vormen de basis voor het beleid dat door de gemeente wordt uitgevoerd.