Direct naar de content

Veiligheidseffectrapportage 2022

Meldingen van jongerenoverlast en fraude gedaald, aantal autokraken toegenomen

De veiligheidscijfers van 2022 zijn met politie onderzocht en beschreven in de Veiligheidseffectrapportage 2022 (VER). In het algemeen is de totale geregistreerde criminaliteit in de gemeente Stichtse Vecht licht gestegen met 1 procent ten opzichte van 2021. Deze stijging is lager dan de gemiddelde ontwikkeling in Midden Nederland.

Het aantal meldingen van jongerenoverlast en fraude in Stichtse Vecht is gedaald. Stijgers in Stichtse Vecht zijn geweld, huiselijk geweld en het aantal autokraken. Het aantal van deze delicten in 2022 zit nog wel onder het niveau van 2019.

Invloed coronapandemie

De coronapandemie had invloed op de vormen van criminaliteit. Dit vertaalt zich in de afname van het aantal inbraken omdat mensen vaker thuis bleven en veelal thuiswerkten. De coronamaatregelen waren in 2022 nog van kracht en hebben daarmee ook invloed gehad op de veiligheidscijfers. Daarom is het goed om cijfers over meerdere jaren te vergelijken. Met name voor de vormen van traditionele criminaliteit, geweldsmisdrijven en overlastsituaties kan dit een beter beeld van de werkelijkheid geven.

Burgemeester Ap Reinders: “Het is goed dat we onze inzet op het gebied van veiligheid terugzien in de cijfers. Het aantal delicten zit gemiddeld genomen onder het niveau van 2019. Dat is mooi en tegelijkertijd moeten we scherp blijven en doorgaan met het weerbaar maken van onze inwoners en ondernemers. Bijvoorbeeld als het gaat om cybercrime. Cybercrime groeit snel en ben je eenmaal slachtoffer dan kan de schade groot zijn, zeker wanneer je als ondernemer getroffen wordt. Het vraagt onverminderd onze aandacht en inzet op preventie.”

Aanpak

De komende periode blijven wij ons samen met onze inwoners, ondernemers en partners (onder andere politie en brandweer) inzetten voor de veiligheid in onze gemeente. Hoe wij dit doen is onder andere terug te lezen in het onlangs door de gemeenteraad vastgestelde Integraal Veiligheidsplan 2023-2026 (IVP). In het IVP staat hoe wij verder werken aan een veilig Stichtse Vecht. Met de komst van specifieke uitvoeringsplannen en enquêtes kunnen we nog beter sturen op de bereikte en te bereiken resultaten.

De VER wordt elk jaar gepubliceerd en in maart 2024 verwachten wij de cijfers over 2023 te publiceren.

Mocht u naar aanleiding van dit persbericht vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Judith Wildbret via 06 58 07 61 95 en persvragen@stichtsevecht.nl.