Direct naar de content

Vervanging Vechtbrug Breukelen

Wethouder Jeroen Willem Klomps: “We betreuren het dat we in oktober heel hoopvol hebben gecommuniceerd dat we voor het vaarseizoen 2021 een nieuwe brug in Breukelen hebben liggen. Het realiseren van een nieuwe brug waarbij er zo min mogelijk overlast is voor de omgeving, vraagt echter om een heel goede voorbereiding en uitvoering. We starten liever later, dan dat we vlak voor de start van het vaarseizoen moeten constateren dat we uitlopen. Dat is voor ons niet acceptabel. Daarom kunnen we niet anders dan de plaatsing van de brug uit te stellen”.

Begin 2021 wordt daarom een extra en uitgebreider participatietraject opgestart in navolging op het eerdere traject van dit jaar. De huidige Vechtbrug blijft operationeel en wordt intensief gemonitord, waarbij we storingen zoveel als mogelijk trachten te voorkomen. Indien nodig zullen hier reparaties aan gedaan worden.

De werkzaamheden voor de vervanging van de brug Breukelen worden gepland buiten het vaarseizoen van 1 april tot 1 oktober 2021. De exacte startdatum wordt in overleg met de hulpdiensten, Waternet, omwonenden, ondernemers en andere belanghebbenden waaronder de historische kring vastgesteld.