Direct naar de content

Voorlopige uitslagen verkiezingen Provinciale Staten en waterschappen in Stichtse Vecht 2023

Op woensdag 15 maart 2023 zijn er verkiezingen gehouden voor de Provinciale Staten en waterschappen. Rond 02.15 uur waren de voorlopige uitslagen op partijniveau bekend. In de gemeente Stichtse Vecht ging 61,55% (Provinciale Staten), 63,60% (Waterschap Amstel, Gooi en Vecht) en 50,68% (Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden) van de stemgerechtigden naar de stembus. In 2019 was dat voor de provincie Utrecht 60,77%. Voor waterschap Amstel, Gooi en Vecht was dit 61,19% en voor het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden was het 51,51%.

In totaal deden 19 politieke partijen mee aan de verkiezingen voor de Provinciale Staten van Utrecht. Hieronder is het voorlopig aantal stemmen per partij verzameld.

Provinciale Staten van Utrecht

 1. GROENLINKS: 2797
 2. VVD: 4689
 3. Forum voor Democratie: 661
 4. CDA: 2427
 5. D66: 2519
 6. Partij van de Arbeid (P.v.d.A): 2071
 7. ChristenUnie: 1080
 8. PVV (Partij voor de Vrijheid): 1529
 9. Partij voor de Dieren: 1238
 10. SP (Socialistische Partij): 786
 11. Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP): 758
 12. 50PLUS: 866
 13. DENK: 224
 14. Zwarte Piet Is Zwart: 45
 15. BBB: 5240
 16. JA21: 1821
 17. Volt: 1036
 18. Belang van Nederland (BVNL): 300
 19. U26 gemeenten: 324
 • Aantal op kandidaten uitgebrachte stemmen: 30.411
 • Aantal blanco stemmen: 90
 • Aantal ongeldige stemmen: 80
 • Aantal kiezers: 30.581
 • Aantal opgeroepen kiezers: 49.684

Waterschapsverkiezingen
In totaal deden 12 politieke partijen mee aan waterschapsverkiezingen namens het waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Hieronder is het voorlopig aantal stemmen per partij verzameld.

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

 1. VVD: 3430
 2. Partij van de Arbeid (P.v.d.A.): 2120
 3. Partij voor de Dieren: 1386
 4. Water Natuurlijk: 2926
 5. CDA: 1642
 6. De Groenen: 412
 7. 50PLUS: 531
 8. ChristenUnie: 935
 9. AWP voor water, klimaat en natuur: 1152
 10. Belang van Nederland (BVNL): 502
 11. BBB: 3730
 12. De Republikeinse Politieke Partij: 14
 • Aantal op kandidaten uitgebrachte stemmen: 18.780
 • Aantal blanco stemmen: 171
 • Aantal ongeldige stemmen: 51
 • Aantal kiezers: 19.002
 • Aantal opgeroepen kiezers: 29.876

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

In totaal deden 14 politieke partijen mee aan waterschapsverkiezingen namens Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Hieronder is het voorlopig aantal stemmen per partij verzameld.

 1. Water Natuurlijk: 1483
 2. VVD: 1298
 3. Partij voor de Dieren: 902
 4. CDA: 987
 5. Partij van de Arbeid (P.v.d.A.): 1176
 6. AWP voor water, klimaat en natuur: 564
 7. ChristenUnie: 387
 8. Waterschap@inwonersbelangen: 304
 9. 50Plus: 366
 10. Ondernemend Water: 150
 11. De Groenen: 194
 12. Belang van Nederland (BVNL): 436
 13. Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP): 290
 14. BBB: 2675
 • Aantal op kandidaten uitgebrachte stemmen: 11.212
 • Aantal blanco stemmen: 136
 • Aantal ongeldige stemmen: 27
 • Aantal kiezers: 11.375
 • Aantal opgeroepen kiezers: 22.444

Centraal tellen op donderdag 16 maart
De stemmen werden woensdag 15 maart, nadat om 21:00 uur de stembureaus gesloten waren, alvast op de stembureaus op partijniveau geteld. Dat noemen we decentraal tellen. Daardoor is deze voorlopige uitslag op partijniveau bekend.

Donderdag 16 maart worden de stemmen nog per lijst en kandidaat geteld op een centrale locatie. Het zogenoemde centraal tellen is op donderdag 16 maart in de OVVO-hal, Sportparkweg 9 in Maarssen. Het tellen is openbaar en iedereen is welkom om te komen kijken.

Planning donderdag 16 maart
Om 8:30 uur overhandigt burgemeester Ap Reinders de stembescheiden (stembiljetten, stempassen en processen-verbaal) van woensdag 15 maart aan het gemeentelijk stembureau. Daarna geeft de burgemeester om 8:45 uur het officiële startsein voor het tellen. Om 9:00 uur start het tellen.

Uitslagen
De processen-verbaal met de uitslagen worden gescand en vrijdagmiddag 17 maart op www.stichtsevecht.nl/verkiezingen geplaatst. De uitslagen (op partijniveau en op kandidaatsniveau) worden definitief vastgesteld in een openbare zitting van het desbetreffende centraal stembureau.

Heeft u vragen naar aanleiding van dit persbericht bel dan met Hugo Zelders, tel. 06 – 58 07 61 00 of mail naar persvragen@stichtsevecht.nl.