Direct naar de content

Voorstel opheffing deel Maarssenbroekseslag naar gemeenteraad

Het college van B&W heeft ingestemd met het voorstel aan de gemeenteraad om de Maarssenbroekseslag tussen de Floraweg en de Amsterdamseslag op te heffen. Dit is nodig om van de nieuwe wijk Haagstede en de bestaande wijk Bloemstede een aaneengesloten woongebied te maken. Aan de raad wordt gevraagd om het voorstel in juni te behandelen in de commissie Fysiek Domein. Wanneer dat gebeurt en de commissie positief adviseert, dan kan de gemeenteraad in juli een beslissing nemen over de opheffing van de weg.

Zienswijzen betrokken in voorstel
In november 2019 heeft college het voornemen bekend gemaakt om het westelijke deel van de Maarssenbroekseslag op te heffen. De informatieavond over dit voornemen is druk bezocht en van de mogelijkheid om zienswijzen in te dienen is op grote schaal gebruik gemaakt. De zienswijzen zijn opgenomen in de afwegingen over het opheffen van de weg. Indieners krijgen de komende dagen individueel een reactie op hun zienswijze.

Weg wordt woonwijk
“Het college werkt aan een aantal grote ontwikkelingen in Maarssenbroek. Deze zijn nodig om in de toekomst betaalbare woningen voor onze inwoners en met name jongeren en jeugdige gezinnen te hebben. Enkele van die ontwikkelingen zijn Haagstede, Het Kwadrant, Planetenbaan en Bisonspoor”, aldus wethouder Klomps. Het opheffen van het westelijke deel de Maarssenbroekseslag is nodig om te voorkomen dat Haagstede een geïsoleerde woonwijk wordt, omringd door drukke wegen. In Haagstede komen 155 woningen.

Wegennet toekomstbestendig
De aansluiting van de Maarssenbroekseslag op de Zuilense Ring is van belang voor de bereikbaarheid en de ontsluiting van Maarssenbroek met de auto. Daarom is onderzoek gedaan naar de effecten van de opheffing van een deel van de Maarssenbroekseslag. Dit onderzoek maakte deel uit van een integraal onderzoek in 2019 naar de invloed van alle grote ontwikkelingen in Maarssenbroek op het wegennet.

Uit de resultaten blijkt dat het huidige wegennet met enkele optimalisaties voldoende capaciteit heeft om de toename van het verkeer tot na 2030 te kunnen blijven verwerken. Het wegennet heeft ook voldoende capaciteit om de verschuiving van verkeersstromen door de opheffing van een deel van de Maarssenbroekseslag te verwerken, zowel nu als in de toekomst. Daarmee voldoet het voorstel aan de voorwaarde om de bereikbaarheid en ontsluiting van Maarssenbroek ook in de toekomst te blijven waarborgen.

Vervolgproces
Als de besluiten in de gemeenteraad voorspoedig verlopen, dan kan snel gestart worden met de bouw van de woningen in Haagstede.

Afbeeldingen